مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,929

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فعالیت شدید بدنی؛ بازیافت فعال و غیرفعال بر فشارخون سیستولی، دیاستولی و ضربان قلب در مردان جوان ورزشکار

نویسندگان

کاشف مجید

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 40

چکیده

 به منظور بررسی تغییر فشار خون سیستولی, دیاستولی و ضربان قلب بر اثر فعالیت شدید بدنی, بازیافت فعال و غیرفعال, 26 مرد جوان ورزشکار روی تریدمیل آزمون بیشینه بروس را به اجرا درآوردند. آن ها به سه گروه نشستن, راه رفتن و دویدن تقسیم شدند و در 15 دقیقه به سه روش نشستن, راه رفتن و دویدن آرام فعالیت کردند. پس از آن هر سه گروه به مدت 30 دقیقه روی صندلی نشستند. ضربان قلب, فشار خون سیستولی و دیاستولی در چهار مرحله قبل و بعد از آزمون, 15و45 دقیقه بازیافت اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضربان قلب و فشار خون سیستولی پس از تمرین در مجموع گروه ها افزایش معنی داری داشته و فشار دیاستولی بعد از تمرین کاهش نشان داده است. در15 دقیقه از دوره بازیافت اختلاف معنی داری در ضربان قلب بین گروه نشستن با دویدن وجود داشت که منطقی به نظر می رسد, اما در فشار خون سیستولی بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. فشار خون دیاستولی در15 دقیقه بازیافت در گروه دویدن نسبت به گروه راه رفتن و نشستن افزایش معنی داری داشته است. در 45 دقیقه از دوره بازیافت بین گروه ها در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به این که به آثار بازیافت فعال و غیرفعال روی فشار خون سیستولی و دیاستولی کم تر در تحقیق ها توجه می شود در این خصوص به تحقیق بیش تری نیاز است .  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کاشف، مجید. (1381). تاثیر فعالیت شدید بدنی؛ بازیافت فعال و غیرفعال بر فشارخون سیستولی, دیاستولی و ضربان قلب در مردان جوان ورزشکار . المپیک، 10(2-1 (پیاپی 21))، 29-40. SID. https://sid.ir/paper/429057/fa

Vancouver: کپی

کاشف مجید. تاثیر فعالیت شدید بدنی؛ بازیافت فعال و غیرفعال بر فشارخون سیستولی, دیاستولی و ضربان قلب در مردان جوان ورزشکار . المپیک[Internet]. 1381؛10(2-1 (پیاپی 21)):29-40. Available from: https://sid.ir/paper/429057/fa

IEEE: کپی

مجید کاشف، “تاثیر فعالیت شدید بدنی؛ بازیافت فعال و غیرفعال بر فشارخون سیستولی, دیاستولی و ضربان قلب در مردان جوان ورزشکار ،” المپیک، vol. 10، no. 2-1 (پیاپی 21)، pp. 29–40، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429057/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )