مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

571

دانلود:

142

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 60

چکیده

 در این مقاله, شاخص تجارت درون صنعت (IIT) ایران با استفاده از معیار گروبل و لوید, بر اساس طبقه بندی شش رقمی کدهای تعرفه ای (HS) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر وابسته مدل رگرسیونی تجارت درون صنعتی به کار گرفته شده است. در مطالعه حاضر, برای بررسی دقیق تر و کسب نتایج قابل اطمینان, از روش برآورد پانل برای بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت به تفکیک عوامل خاص کشوری, در دوره زمانی 2001-1997 استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه, تشابه درآمد ناخالص ملی و اندازه بازار دو کشور موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود, و از طرف دیگر تفاوت در سطوح درآمدی و اندازه بازار کشورها, IIT را محدود می کند. همچنین تجارت درون صنعت با مسافت بین دو کشور همبستگی منفی دارد. متغیر عدم توازن تجاری هیچ گونه اثر معنی داری بر IIT ندارد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر, نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری IIT است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت, اصولاً ویژگی های صنعتی را مد نظر قرار می دهند.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رییسی اردلی، غلامعلی، کلباسی، حسن، و رییسی، مهدی. (1383). بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت, درون صنعت ایران. تحقیقات اقتصادی، -(67)، 29-60. SID. https://sid.ir/paper/429052/fa

Vancouver: کپی

رییسی اردلی غلامعلی، کلباسی حسن، رییسی مهدی. بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت, درون صنعت ایران. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1383؛-(67):29-60. Available from: https://sid.ir/paper/429052/fa

IEEE: کپی

غلامعلی رییسی اردلی، حسن کلباسی، و مهدی رییسی، “بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت, درون صنعت ایران،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 67، pp. 29–60، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429052/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی