مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,085

دانلود:

0

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری در شرایط توام با مخاطره

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 45

چکیده

 در این مقاله, چارچوبی نظری برای بررسی اثر عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر گرایش به مخاطره بهره برداران و تصمیم های آنها ارایه شده است. به منظور اندازه گیری گرایش به مخاطره کشاورزان, روشهای احتمال پیروزی تقاضا شده (PWD) و معادل اطمینان (CE) به کار رفته است. نتایج به دست آمده از کاربرد این روشها نشان دهنده قرار گرفتن کشاورزان منطقه رفسنجان در گروه ریسک گریز است. افزون بر آن, بررسی نحوه تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر دیدگاههای ریسکی کشاورزان منطقه مورد مطالعه نیز نشان داده است که سرمایه های مالی- فیزیکی و انسانی خانواده ها موجب کاهش ریسک گریزی آنها می شود در حالی که اندازه خانواده, ریسک گریزی را افزایش می دهد. بررسی اثر گرایش به مخاطره بهره برداران بر تصمیم های آنها نیز نشان دهنده لزوم توجّه به این عامل در تصمیم گیری های مربوط به تولید, بازاریابی و مصرف است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ترکمانی پور، رضا، و عبدالهی عزت آبادی، محمد. (1380). تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری در شرایط توام با مخاطره. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(33)، 27-45. SID. https://sid.ir/paper/429049/fa

  Vancouver: کپی

  ترکمانی پور رضا، عبدالهی عزت آبادی محمد. تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری در شرایط توام با مخاطره. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1380؛9(33):27-45. Available from: https://sid.ir/paper/429049/fa

  IEEE: کپی

  رضا ترکمانی پور، و محمد عبدالهی عزت آبادی، “تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری در شرایط توام با مخاطره،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 9، no. 33، pp. 27–45، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429049/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )