مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

740

دانلود:

97

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثرات نیفیدیپین و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای زایمان زودرس و عوارض شناخته شده آن و وجود گزارشهایی که تاثیر مثبت نیفیدیپین و سولفات منیزیم را در پیش گیری از زایمان زودرس مطرح نموده اند و با توجه به تفاوتی که در قیمت و نحوه مصرف این دو دارو وجود دارد و به منظور مقایسه اثرات درمانی نیفیدیپین و سولفات منیزیم در پیش گیری از زایمان زودرس این تحقیق بر روی مراجعه کنندگان زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سالهای 79-1377 انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه با روش کارآزمایی بالینی (Clinical trial) بر روی بیماران با حاملگی بین 37-20 هفته و مبتلا به انقباضات رحمی بستری در زایشگاه شبیه خوانی کاشان پس از حذف متغیرهای مخدوش کننده صورت پذیرفت. بیماران بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم شده, گروه مورد تحت درمان با نیفیدیپین و گروه شاهد تحت درمان با سولفات منیزیم قرار گرفتند. ضربان قلب جنین, فشار خون مادر و عوارض مادری حین درمان ثبت می گردید. در صورت موفقیت درمانی و ترخیص بیماران, پی گیری بیماران هنگام مراجعه جهت زایمان صورت می گرفت که وزن هنگام تولد, آپگار دقیقه پنجم, تعداد زایمان نوزادان بستری شده و مدت بستری آنان ثبت گردیده و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: به لحاظ سن مادر, سن حاملگی, پاریتی مشابه بودند. میزان تاخیر زایمانی در گروه نیفیدیپین 31.72±24 روز و در گروه سولفات منیزیم 42±28.9 بود. در گروه نیفیدیپین 7 نوزاد (28 درصد) با میانگین 6.85 روز و در گروه سولفات منیزیم 5 نوزاد (20 درصد) با میانگین 7.6 روز در بخش مراقبت ویژه نوزادان (NIGU) بستری شدند. میانگین وزن اختلافات فوق از نظر آماری معنی دار نبود. در هیچ کدام یک از گروه ها دارو واقع نشد ولی میزان شکایات گروه سولفات منیزیم 100 درصد و گروه نیفیدیپین 40 درصد بود (P<0.0001).نتیجه گیری: با توجه به مشابه بودن تاثیر داروها در تاخیر زایمانی و میانگین وزن هنگام تولد در هر دو گروه و بالاتر بودن عوارض دارو در گروه سولفات منیزیم و هزینه کمتر و نحوه تجویز آسانتر نیفیدیپین, استفاده از این دارو در پیش گیری از زایمان زودرس منطقی به نظر می رسد. در ضمن تحقیقات مشابه توصیه می گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهنام فر، فریبا، بهرشی، میترا، صمیمی، منصوره، مازوچی، طاهره، و موسوی، سیدغلامعباس. (1380). مقایسه اثرات نیفیدیپین و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 1-7. SID. https://sid.ir/paper/429026/fa

  Vancouver: کپی

  بهنام فر فریبا، بهرشی میترا، صمیمی منصوره، مازوچی طاهره، موسوی سیدغلامعباس. مقایسه اثرات نیفیدیپین و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):1-7. Available from: https://sid.ir/paper/429026/fa

  IEEE: کپی

  فریبا بهنام فر، میترا بهرشی، منصوره صمیمی، طاهره مازوچی، و سیدغلامعباس موسوی، “مقایسه اثرات نیفیدیپین و سولفات منیزیم در پیشگیری از زایمان زودرس،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 1–7، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/429026/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی