مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,189

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 104

کلیدواژه

ایفرد(AAPERD)Q4

چکیده

 این تحقیق با هدف اندازه گیری قابلیت های جسمانی و حرکتی دانشجویان دانشگاه بیرجند همچنین تهیه نورم آمادگی جسمانی برای آنان به اجرا درآمد. بدین منظور, از دانشجویانی ارزیابی شد که در نیمسال اول 79-78 واحد تربیت بدنی عمومی (1) را انتخاب کرده بودند به عمل آمد. آزمودنی ها شامل 202 دانشجوی دختر و 159 دانشجوی پسر بود. پس از جمع آوری اطلاعات با تجزیه و تحلیل آن ها, با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی ارزیابی لازم و نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند تهیه شد. بعضی از قابلیت های جسمانی این دانشجویان را با تعدادی از قابلیت های جسمانی دانشجویان دانشگاه تهران و کردستان مقایسه کردیم که با روش و آزمون های مشابه اندازه گیری شده بود. بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون دراز و نشست, دانشجویان دانشگاه بیرجند از دانشگاه تهران نمره بالاتر و از دانشگاه کردستان نمره پایین تر گرفتند. در کشش بارفیکس, میانگین نمره دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند از دو دانشگاه دیگر بالاتر بود. در آزمون 540 متر, دانشجویان دختر بیرجند از کردستان رکورد بهتری کسب کرده بودند. به طور کلی؛ کمبود امکان ها, نبود برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت, فقر حرکتی و جسمانی در دوران تحصیل (بخصوص دانشجویان دختر) در بعضی از قابلیت های جسمانی در دانشجویان ضعف های محسوسی به چشم می خورد.  

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  افضل پور، محمداسماعیل، و میر‌کاظمی، سیده عذرا. (1381). ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند. المپیک، 10(2-1 (پیاپی 21))، 95-104. SID. https://sid.ir/paper/428851/fa

  Vancouver: کپی

  افضل پور محمداسماعیل، میر‌کاظمی سیده عذرا. ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند. المپیک[Internet]. 1381؛10(2-1 (پیاپی 21)):95-104. Available from: https://sid.ir/paper/428851/fa

  IEEE: کپی

  محمداسماعیل افضل پور، و سیده عذرا میر‌کاظمی، “ارزیابی وضعیت جسمی و تهیه نورم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه بیرجند،” المپیک، vol. 10، no. 2-1 (پیاپی 21)، pp. 95–104، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428851/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.