مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

726

دانلود:

210

استناد:

11

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور

نویسندگان

صامتی مجید | کرمی علیرضا

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 234

چکیده

 یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که حدود تولید ناخالص داخلی و 30 درصد جمعیت فعال کشور را به خود اختصاص داده, بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی ابزار قوی برای کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) به شمار می رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. همچنین رشد تولید در این بخش موجب کاهش فقر در این کشورها گردیده است. از طرفی از مهمترین عوامل موثر در ارزش افزوده کشاورزی هزینه های دولت در این بخش است.در این پژوهش سعی شده با بررسی تأثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر فقر روستایی در کشور اهمیت این بخش بیش از پیش مشخص شود. بنابراین در ابتدا به معرفی مدل مورد نظر پرداخته می شود که این مدل با استفاده از روش 2SLS برآورد می گردد. این مدل بر اساس سیستم معادلات همزمان و تأثیر متقابل متغیرها بر روی یکدیگر طراحی شده است. در پایان به استناد مدل مذکور و ضرائب محاسبه شده نتیجه گیری می شود که هزینه های دولت در بخش کشاورزی تأثیر به سزایی در ارزش افزوده این بخش و در نهایت فقر روستایی در کشور دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد هزینه های دولت در بخش کشاورزی در سال های آینده با رشد بیشتری افزایش یابد.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

صامتی، مجید، و کرمی، علیرضا. (1383). بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور . تحقیقات اقتصادی، -(67)، 213-234. SID. https://sid.ir/paper/428849/fa

Vancouver: کپی

صامتی مجید، کرمی علیرضا. بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور . تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1383؛-(67):213-234. Available from: https://sid.ir/paper/428849/fa

IEEE: کپی

مجید صامتی، و علیرضا کرمی، “بررسی تاثیر هزینه های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور ،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 67، pp. 213–234، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428849/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی