video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,924

دانلود:

244

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تب، تعداد گلبول های سفید، سرعت رسوب خون و CRP در اولین عفونت ادراری

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 45

چکیده

 زمینه : عفونت ادراری از شایع ترین عفونت های دوران کودکی است که در صورت پیلونفریت و عدم درمان مناسب و به موقع می تواند سبب ایجاد اسکار در کلیه ها شود.هدف : مطالعه جهت ارزیابی و تعیین با ارزش ترین معیارها در افتراق پیلونفریت از سیستیت انجام شد.مواد و روش ها : این بررسی مقطعی - تحلیلی از سال 1378 به مدت سه سال در بیمارستان کودکان مفید تهران در 96 کودک مبتلا به اولین عفونت ادراری که در همه آنها عفونت حاد کلیه با اسکن DMSA مشخص شده بود, انجام شد. معیارهایی از جمله تب , سرعت رسوب خون , CPR و تعداد گلبول های سفید در افتراق این دو بیماری بررسی شد.یافته ها : %75 بیماران زیر 5 سال بودندو شایع ترین علائم سوزش یا تکرر ادرار , عدم توانایی کنترل ادرار و درد پهلوها بود. شایع ترین جرم جدا شده E coli بود. CPR (کیفی) در 40 مورد از گروه پیلونفریت و 6 مورد از بیماران مبتلا به سیستیت مثبت بود. تب , سرعت رسوب خون و تعداد گلبول های سفید , از میان معیارهای بررسی شده ارزش آماری در افتراق پیلونفریت از سیستیت نداشت.نتیجه گیری : CPR با ارزش ترین معیار در افتراق پیلونفریت از سیستیت است که از حساسیت و اختصاصی بودن کمتری نسبت به اسکن DMSA برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیک آور، آذر، شریفیان، مصطفی، و محکم، معصومه. (1383). ارزیابی تب, تعداد گلبول های سفید, سرعت رسوب خون و CRP در اولین عفونت ادراری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 8(2 (پیاپی 31))، 41-45. SID. https://sid.ir/paper/428678/fa

  Vancouver: کپی

  نیک آور آذر، شریفیان مصطفی، محکم معصومه. ارزیابی تب, تعداد گلبول های سفید, سرعت رسوب خون و CRP در اولین عفونت ادراری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین[Internet]. 1383؛8(2 (پیاپی 31)):41-45. Available from: https://sid.ir/paper/428678/fa

  IEEE: کپی

  آذر نیک آور، مصطفی شریفیان، و معصومه محکم، “ارزیابی تب, تعداد گلبول های سفید, سرعت رسوب خون و CRP در اولین عفونت ادراری،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، vol. 8، no. 2 (پیاپی 31)، pp. 41–45، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428678/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی