مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه علوم کشاورزی (مدرس)
سال:1378 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:45 | صفحه پایان:53

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

23

استناد:

17

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تیپهای شیمیایی بابونه خودرو در ایران و مقایسه بابونه با نوع اصلاح شده

نویسنده

امیدبیگی رضا

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 53

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.