مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

580

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی قدرت تشخیصی FNAc در ندول های تیروییدی در شهرستان کاشان طی سال های 79-1377

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 75

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع ندول های تیروییدی در منطقه کوهستانی – کویری کاشان و اهمیت تشخیص و درمان سریع آن و گزارش های متفاوت از قدرت FNAc و به منظور تعیین قدرت FNAc در تشخیص ندول های تیروییدی, این تحقیق بر روی بیماران مراجعه کننده با ندول های تیروییدی به مراکز درمانی کاشان از خرداد سال 1377 تا خرداد سال 1379 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی توصیفی بر روی 65 نفر صورت پذیرفت. بیماران با ندول تیروییدی, ابتدا FNAc شده و جواب آنها مشخص و سپس همه آنها تحت عمل جراحی با اندیکاسیون های مختلف قرار گرفتند (جراحی شامل تویکتومی, ایسمکتومی, پیرامیدکتومی یا ساب توتال تیروییدکتومی یا تیروییدکتومی تام بود) و جواب پاتولوژی نمونه حاصل از جراحی با یافته های FNAc مقایسه و قدرت شاخص های تشخیصی FNAc نسبت به پاتولوژی تعیین گردید.یافته ها: از 65 نمونه مورد بررسی در گروه سنی مختلف, 55 نفر (84.6 درصد) زن و 10 نفر (15.4 درصد) مرد بودند و 5 مورد (7.7 درصد) از ندول ها هم در FNAc و هم در پاتولوژی جراحی بدخیم بودند و حساسیت و ویژگی, 100 درصد بود و هیچ مورد منفی کاذب یا مثبت کاذب مشاهده نگردید.نتیجه گیری: FNAc قدرت خاصی در تشخیص ندول های تیروییدی دارد و با توجه به شیوع بالای تدول های تیروییدی در منطقه کوهستانی – کویری (به دلیل کمبود ید) و این موارد کمی از این ندولها بدخیم هستند به موقع کاملا درمان پذیر می باشند, انجام FNAc قبل از جراحی برای همه ندول های تیروییدی اجتناب ناپذیر شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  غنی، حسین، اکبری جامی، محمد، داوودآبادی، عبدالحسین، و خامه چیان، طاهره. (1380). بررسی قدرت تشخیصی FNAc در ندول های تیروییدی در شهرستان کاشان طی سال های 79-1377. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 71-75. SID. https://sid.ir/paper/428193/fa

  Vancouver: کپی

  غنی حسین، اکبری جامی محمد، داوودآبادی عبدالحسین، خامه چیان طاهره. بررسی قدرت تشخیصی FNAc در ندول های تیروییدی در شهرستان کاشان طی سال های 79-1377. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):71-75. Available from: https://sid.ir/paper/428193/fa

  IEEE: کپی

  حسین غنی، محمد اکبری جامی، عبدالحسین داوودآبادی، و طاهره خامه چیان، “بررسی قدرت تشخیصی FNAc در ندول های تیروییدی در شهرستان کاشان طی سال های 79-1377،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 71–75، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/428193/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی