مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

939

دانلود:

256

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از شبیه ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 161

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: بررسی جنبه های گوناگون آموزش دستیاران چشم پزشکی با استفاده از شبیه ساز EYESI در بیمارستان لبافی نژاد.روش پژوهش: این مطالعه کیفی به بررسی جنبه های فنی، اثربخشی و پیامدهای آموزشی استفاده از دستگاه شبیه ساز EYESI پرداخته است. با بررسی منابع اطلاعاتی، ابزار لازم شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه چند گزینه ای نیمه ساختار یافته برای مطالعه جنبه های فوق الذکر تعیین شد. با استفاده از این ابزار اعتبار صوری، محتوایی، اثربخشی، میزان پذیرش شبیه ساز و چالش های مدیریتی بررسی گردید. در پایان پیشنهادات، راهکارها و کاربردهای آتی این روش آموزشی شرح داده شدند.یافته ها: طبق نظر دستیاران اعتبار صوری و محتوایی شبیه ساز 85.08 و 70.87 (از 100 امتیاز) بود. امتیازات داده شده توسط فلوشیپ ها برای اعتبار صوری و محتوایی به ترتیب 60 و 80.66 بود. 63.2 درصد از دستیاران معتقد بودند که دستگاه شبیه ساز وسیله بسیار مفیدی در آموزش دستیاران بوده و 75 درصد فلوشیپ ها آن را مفید ارزیابی کردند. همه مصاحبه شوندگان معتقد بودند که آموزش با شبیه ساز ضروری می باشد. همچنین 80 درصد اساتید معتقد بودند شبیه ساز مذکور زمان آموزش را کاهش و کیفیت آنرا افزایش داده است. به علاوه، اساتید ابراز کردند که دستیارانی که با شبیه ساز آموزش دیده اند از آمادگی مطلوبی پیش از ورود به اتاق عمل برخوردارند، هماهنگی میان چشم، دست و پای آنان در زمان جراحی بهتر شده و حتی میزان عوارض جراحی کاهش پیدا کرده است.نتیجه گیری: شبیه ساز EYESI اعتبار صوری و محتوایی مطلوبی دارد و در بهبود مهارت های دستیاران موثر می باشد. پایش روند آموزش با استفاده از ابزارهای عینی و برگزاری کارگروه های چند تخصصی برای دستیابی به بهترین برنامه آموزش مبتنی بر شبیه ساز، از اهداف آینده به شمار می روند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کتیبه، مرضیه، اسکندری، آرمن، ضیایی، حسین، و جوادی، محمدعلی. (1390). استفاده از شبیه ‌ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم ‌پزشکی. بینا، 17(2 (پی در پی 67))، 155-161. SID. https://sid.ir/paper/42796/fa

  Vancouver: کپی

  کتیبه مرضیه، اسکندری آرمن، ضیایی حسین، جوادی محمدعلی. استفاده از شبیه ‌ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم ‌پزشکی. بینا[Internet]. 1390؛17(2 (پی در پی 67)):155-161. Available from: https://sid.ir/paper/42796/fa

  IEEE: کپی

  مرضیه کتیبه، آرمن اسکندری، حسین ضیایی، و محمدعلی جوادی، “استفاده از شبیه ‌ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم ‌پزشکی،” بینا، vol. 17، no. 2 (پی در پی 67)، pp. 155–161، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42796/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی