مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,949

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 79-1375

صفحات

 صفحه شروع 76 | صفحه پایان 79

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اهمیت بیماریهای مادرزادی قلبی و عدم وجود آمار دقیقی از شیوع آنها در بین نوزادان این منطقه و همچنین به علت نقش عوامل محیطی و ژنتیکی در نوع بیماری به وجود آمده, این تحقیق در منطقه کاشان طی سالهای 1375 تا 1379 انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش مطالعه داده های موجود با استفاده از پرسش نامه های از قبل تهیه شده صورت پذیرفت و تمام نوزادانی که توسط کاردیولوژیست کودکان تشخیص قطعی بیماری مادرزادی قلبی داشتند, مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از قبیل جنس, سن هنگام تشخیص, نوع بیماری قلبی, سابقه مثبت در خانواده, نسبت پدر و مادر, سابقه مصرف دارو در حاملگی توسط مادر و آنومالیهای همراه استخراج گردید.یافته ها: از 2840 نوزاد بستری در بخش طی سالهای مذکور, 46 نوزاد (1.6 درصد) مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی بودند در بین این بیماریها, VSD با 22 نفر (47.8 درصد) شایعترین نوع این بیماریها بود و فراوانی دیگر بیماریها به صورت زیر می باشد. ASD (28.2 درصد), TGA (19.5 درصد), PDA (10.8 درصد), TOF (4.3 درصد) و سایر 6 نفر (13 درصد) به سایر بیماریهای مادرزادی قلبی مبتلا بودند. از تعداد 46 نوزاد مبتلا 20 نفر که (43.5 درصد) دختر و 26 نفر (65.5 درصد) پسر بودند. تنها یک کودک سابقه مثبت در خانواده و 41.3 درصد نوزادان مبتلا به CHD, والدین آنها نسبت داشتند.نتیجه گیری و توصیه ها: شیوع CHD از آمارهای اعلام شده بیشتر است و بویژه بعضی بیماریهای مادرزادی مثل TGA در منطقه به مراتب بیشتر از مقادیر گزارش شده در کتاب های مرجع است. ازدواج فامیلی میزان بروز بیماری را افزایش می دهد. انجام این نوع تحقیقات را در سایر مناطق کشور توصیه می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موحدیان، امیرحسین، نوربخش، سیداحسان اله، مسیبی، زیبا، مازوچی، طاهره، و موسوی، سیدغلامعباس. (1380). بررسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 79-1375. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 76-79. SID. https://sid.ir/paper/427617/fa

  Vancouver: کپی

  موحدیان امیرحسین، نوربخش سیداحسان اله، مسیبی زیبا، مازوچی طاهره، موسوی سیدغلامعباس. بررسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 79-1375. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):76-79. Available from: https://sid.ir/paper/427617/fa

  IEEE: کپی

  امیرحسین موحدیان، سیداحسان اله نوربخش، زیبا مسیبی، طاهره مازوچی، و سیدغلامعباس موسوی، “بررسی شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 79-1375،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 76–79، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/427617/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی