مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,162

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-1372

نویسندگان

نیازی شهرزاد

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 70

چکیده

 سابقه و هدف: آسیت یا جمع شدن مایع در حفره صفاق, یک علامت مهم از بیماری های زمینه ای می باشد. با توجه به علل متفاوت به وجود آورنده بیماری و عدم اطلاع از وضعیت آن, این تحقیق روی بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-1372 انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش مطالعه داده های موجود بر روی کلیه بیماران مبتلا به آسیت صورت پذیرفت. بدین ترتیب که پرونده بیمارانی که تشخیص قطعی آسیت داشته اند از بایگانی خارج و مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات سن, جنس, تشخیص بیماری, میزان گرادیان آلبومین سرم – آسیت و میزان پروتیین مایع آسیت از پرونده استخراج و در یک فرم اطلاعاتی ثبت گردید.یافته ها: طی مدت مورد بررسی, 117 فرد مشکوک به آسیت بررسی شدند که 17 نفر به علل مختلف شامل فوت قبل از تشخیص, ترخیص زودرس و عدم همکاری در پاراسنتز از مطالعه حذف گردیدند. 100 بیمار مورد بررسی سن 55.8±18.4 سال داشتند که در مجموع 44 درصد آنها زن و 56 درصد مرد بودند. بیشترین تعداد بیماران در گروه سنی بیش از 60 سال قرار داشتند. از علل ایجاد کننده آسیت, سیروز (66 درصد), بدخیمی (20 درصد), نارسایی قلبی (9 درصد), سل (1 درصد) و علل مختلط نیز در مجموع 4 درصد را به خود اختصاص داده است که عامل سیروز در مردان با 80.4 درصد و در زنان با 47.7 درصد علت آسیت بوده است. در بیماران آسیت با علت سیروز, 36 نفر (97.2 درصد) گرادیان آلبومین سرم – آسیت بیشتر از 1.1 بوده است. این عدد در بیماران آسیت با علت بیماری های قلبی 100 درصد و به طور کلی دقت تشخیص گرادیان آلبومین سرم – آسیت برابر 92.8 درصد بوده است.نتیجه گیری: شایعترین علت آسیت سیروز کبدی بوده, بررسی سیروز و نیز میزان قدرت گرادیان آلبومن سرم – آسیت در تشخیص آسیت پیشنهاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی، حسین، خسروی نیا، رضا، حمیدی، غلامعلی، آبداراصفهانی، مرتضی، و اکبری، حسین. (1380). بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-1372. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 65-70. SID. https://sid.ir/paper/427616/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی حسین، خسروی نیا رضا، حمیدی غلامعلی، آبداراصفهانی مرتضی، اکبری حسین. بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-1372. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):65-70. Available from: https://sid.ir/paper/427616/fa

  IEEE: کپی

  حسین شریفی، رضا خسروی نیا، غلامعلی حمیدی، مرتضی آبداراصفهانی، و حسین اکبری، “بررسی علل آسیت و خصوصیات مایع آن در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 79-1372،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 65–70، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/427616/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی