مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بینا | سال:1396 | دوره:22 | شماره:4 | صفحه شروع:326 | صفحه پایان:328

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

305

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آمفیزم اربیت و بافت های اطراف آن به دنبال آسیب با هوای فشرده بدون شکستگی اربیت، گزارش یک مورد

صفحات

 صفحه شروع 326 | صفحه پایان 328

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID