مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بینا
سال:1389 | دوره:16 | شماره:1 (پی در پی 62)
صفحه شروع:74 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

لنفانژیوم اربیت

نویسنده

کلیشادی ماندانا

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 82

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لنفانژیوم اربیت یک ناهنجاری عروقی مادرزادی فاقد جریان خون و یا همراه جریان خون ناچیز و مجزا از جریان خون سیستمیک می باشد. نوع و علایم بالینی به محل قرارگیری ضایعه، درگیری بافت های اطراف یا نسوج داخل جمجمه، سابقه قبلی ضربه و عفونت دستگاه تنفس فوقانی وابسته است. جهت تشخیص این بیماری از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)، داپلراولتراسوند و سی تی اسکن استفاده می گردد. به استثنای موارد تهدیدکننده بینایی و یا ایجاد مشکلات ظاهری، بهترین نوع برخورد با ضایعه، تحت نظر قرار دادن بیمار می باشد. در مواردی که درمان اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش درمانی بر اساس یافته های بالینی و تصویربرداری هر بیمار به صورت جداگانه صورت می پذیرد

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.