مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

505

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوهای سه شکافه

نویسندگان

باقری حسن

صفحات

 صفحه شروع 257 | صفحه پایان 282

چکیده

 هدف مقاله حاضر بازنگری عملکرد اقتصاد ایران از سال 1350تا 1377 و اندازه گیری اهمیت نسبی منابع ارزی, پس اندازهای داخلی و منابع بخش دولتی در رشد اقتصادی ایران است که به وسیله یک مدل ساده سه شکافه پیگیری شده است نتایج حاصله نشان می دهد که ارتباط مثبت, قوی و معنی داری مابین سرمایه گذاری و نرخ استفاده از ظرفیت وجود دارد الگو سپس برای دوره 1378 تا 1383 تحت دو سناریو یا دو مسیر رشد gdp, 5/5% و 6% شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران محدودیت منابع مالی دولت یا پس انداز های بخش دولتی تا پایان برنامه سوم رشد اقتصادی را محدود می کنند. در عین حال بایستی توجه داشت که در آمد دولت شدیداً به درآمد حاصله از فروش نفت متکی است همچنین از دیگر نتایج که می توان اخذ کرد اینست که سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد یک درصد نرخ استفاده از ظرفیت در سناریوی اول 3/7% gdp و در سناریوی دوم 2/7% gdp است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  باقری، حسن. (1384). محدودیت‌های اساسی رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوهای سه شکافه. تحقیقات اقتصادی، -(68)، 257-282. SID. https://sid.ir/paper/425549/fa

  Vancouver: کپی

  باقری حسن. محدودیت‌های اساسی رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوهای سه شکافه. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1384؛-(68):257-282. Available from: https://sid.ir/paper/425549/fa

  IEEE: کپی

  حسن باقری، “محدودیت‌های اساسی رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوهای سه شکافه،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 68، pp. 257–282، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/425549/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی