video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

480

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توزیع فراوانی پاتوژنها و مقایسه آنتی بیوگرام آنها در بیماران بستری و سرپایی در 6 ماه اول سال 1379 ـ بیمارستان آراد تهران

نویسندگان

فرنیا فراز

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 51

کلیدواژه

چکیده

 در این مطالعه ضمن ارزیابی کامل بخش میکروبشناسی و سنجش توان آن در پاسخگویی به موارد درخواست از جنبه کمی و کیفی, بررسی ماهانه توزیع فراوانی پاتوژنها (عمدتاً باکتریها) و نوع نمونه های مثبت به تفکیک در بیماران بستری و سرپایی و جنسیت آنها و بخصوص مقایسه اثر آنتی بیوتیکهای موجود بر روی گونه های مشابه در بیماران بستری و سرپایی صورت گرفته تا از این طریق ضمن اطلاع رسانی در مورد کاربرد صحیح آنتی بیوتیکها به پزشکان محترم بالینی, از نتایج آن در مباحث مربوط به کمیته کنترل عفونت که متصدی اجرا و نظارت بر برنامه پیشگیری و کنترل عفونت در محیط بیمارستان است استفاده شود. در پایان 6 ماه اول سال 79 با مرور گزارشات ماهانه 4 پاتوژن و 4 نمونه مثبت به ترتیب فراوانی مشخص گردیده و از نظر تأیید آنتی بیوتیکها مقایسه ای بین آنتی بیوگرام بیماران بستری و سرپایی صورت گرفته است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرنیا، فراز. (1382). بررسی توزیع فراوانی پاتوژنها و مقایسه آنتی بیوگرام آنها در بیماران بستری و سرپایی در 6 ماه اول سال 1379 بیمارستان آراد تهران. بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)، 8(21)، 47-51. SID. https://sid.ir/paper/424643/fa

  Vancouver: کپی

  فرنیا فراز. بررسی توزیع فراوانی پاتوژنها و مقایسه آنتی بیوگرام آنها در بیماران بستری و سرپایی در 6 ماه اول سال 1379 بیمارستان آراد تهران. بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)[Internet]. 1382؛8(21):47-51. Available from: https://sid.ir/paper/424643/fa

  IEEE: کپی

  فراز فرنیا، “بررسی توزیع فراوانی پاتوژنها و مقایسه آنتی بیوگرام آنها در بیماران بستری و سرپایی در 6 ماه اول سال 1379 بیمارستان آراد تهران،” بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران (IRANIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES AND TROPICAL MEDICINE)، vol. 8، no. 21، pp. 47–51، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424643/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )