مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,428

دانلود:

242

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مایه پنیر حاصل از کپک Mucor. Miehei با مایه پنیر حیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلاز

صفحات

 صفحه شروع 207 | صفحه پایان 212

چکیده

 با توجه به اینکه مایه پنیر مورد نیاز صنعت پنیر سازی کشور به طور عمده از خارج تامین میشود, دراین پژوهش مایه پنیر تهیه شده از کپک M.miehei با یک مایه پنیر حیوانی و یک مایه پنیر وارداتی به نام رنیلاز مورد مقایسه قرار گرفت. میزان تولید نیتروژن محلول SN و نیتروژن غیر پروتئینین NPN در پنیرهای ساخته شده با مایه پنیر حاصل از کپک M.miehei به طور معنی داری بالاتراز دو مایه پنیر دیگر بود. این دو شاخص نشاندهنده بالا بودن خاصیت پروتئولیتیکی این مایه پنیر نسبت به مایه پنیر حیوانی و رنیلاز میباشد. در طول 60 روز نگهداری دلمه ها در آب نمک, روند تغییرات اسیدیته, ماده خشک و مواد معدنی از قبیل فسفر, کلسیم و نمک طعام در پنیرهای ساخته شده با مایه پنیر حاصل از M.miehei به طور معنی داری متفاوت از دو مایه پنیر حیوانی و رنیلاز بود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی زاده، محمد، و احسانی، محمدرضا. (1382). مقایسه مایه پنیر حاصل از کپک Mucor. Miehei با مایه پنیر حیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلاز. علوم کشاورزی ایران، 34(1)، 207-212. SID. https://sid.ir/paper/424077/fa

  Vancouver: کپی

  علی زاده محمد، احسانی محمدرضا. مقایسه مایه پنیر حاصل از کپک Mucor. Miehei با مایه پنیر حیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلاز. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(1):207-212. Available from: https://sid.ir/paper/424077/fa

  IEEE: کپی

  محمد علی زاده، و محمدرضا احسانی، “مقایسه مایه پنیر حاصل از کپک Mucor. Miehei با مایه پنیر حیوانی و مایه پنیر تجاری رنیلاز،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 1، pp. 207–212، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/424077/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی