مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

671

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی درعمر انبارداری پرتقال های والنسیا، مارس ارلی و محلی جیرفت

صفحات

 صفحه شروع 713 | صفحه پایان 720

چکیده

 آثار تیمارهای پوشش پلی اتلین, گرما درمانی و قارچ کش تیابندازول برروی عمرانباری و فساد سه رقم پرتقال (والنسیا, مارس ارلی و محلی جیرفت) مورد بررسی قرارگرفت. میوه ها پس از برداشت با تیمارهای مذکور مورد آزمایش قرار گرفته و پس از انتقال به سردخانه در دمای 10 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد به مدت سه ماه نگهداری شدند. تیمارها به سه تکرار و درقالب طرح کاملا تصادفی بررسی شدند. هرماه نیز میزان اسید قابل تیتراسیون, مواد جامد محلول(TSS), میزان کاهش وزن, فساد  و آزمون چشایی اندازه گیری شد نتایج این تحقیق نشان داد که میزان پوسیدگی, کاهش وزن و درصد کل مواد جامد محلول رقم های مختلف فوق در طول نگهداری درسردخانه افزایش یافت. تیمارهای گرمادرمانی و قارچ کش تیابندازول به تنهایی میزان پوسیدگی میوه ها را کاهش داده ولی قادر به حفظ کیفیت میوه درطول مدت نگهداری نبودند, بطوریکه وزن میوه هایی که در آنها از قارچ کش استفاده شده بود, درطول نگهداری بطور معنی داری(درسطح 1%) کاهش یافت. تیمارهایی که در آنها از پوشش پلی اتیلن و گرمادرمانی, پوشش پلی اتیلن و قارچ کش و همچنین پوشش پلی اتیلن, گرمادرونی و قارچ کش استفاده شده بود علاوه بر اینکه سبب کاهش بیماریهای پنی سیلیومی دررقم های پرتقال شدند, بلکه درجلوگیری از وزن و حفظ کیفیت محصول کاملا موثر بودند. درنهایت با درنظرگرفتن هزینه های نگهداری ارقام مذکور, استفاده ازتیمار مرکب پوشش پلی اتیلن و قارچ کش تیابندازول برای افزایش عمر نگهداری ارقام پرتقال توصیه شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  گلشن تفتی، ابوالفضل، و شاه بیک، محمدعلی. (1383). اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی درعمر انبارداری پرتقال های والنسیا, مارس ارلی و محلی جیرفت. علوم کشاورزی ایران، 35(3)، 713-720. SID. https://sid.ir/paper/423853/fa

  Vancouver: کپی

  گلشن تفتی ابوالفضل، شاه بیک محمدعلی. اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی درعمر انبارداری پرتقال های والنسیا, مارس ارلی و محلی جیرفت. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(3):713-720. Available from: https://sid.ir/paper/423853/fa

  IEEE: کپی

  ابوالفضل گلشن تفتی، و محمدعلی شاه بیک، “اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی درعمر انبارداری پرتقال های والنسیا, مارس ارلی و محلی جیرفت،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 3، pp. 713–720، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423853/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.