مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,426

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پدیده واگرایی فیزیکی درخاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن

صفحات

 صفحه شروع 541 | صفحه پایان 550

چکیده

 واگرائی فیزیکی پدیده ای است که طی آن خاکهای غیر چسبنده بدلیل ماهیت فیزیکی ذراتشان دراثر تماس با آب بصورت شناور در آمده و توسط نیروی حاصل از جریان آب از محیط خارج می گردند. این پدیده از جمله مسائلی است که دراثر بی توجهی و یا عدم شناخت آن می تواند سازه ها و ابنیه های ساخته شده بر روی چنین خاکهائی را تهدید نماید. بدلیل گستردگی و پراکنش این نوع خاک در بسیاری ازمناطق ایران و پتانسیل زیاد احداث سازه های آبی دراین مناطق, تحقیق حاضر انجام شد تا پتانسیل واگرائی فیزیکی و فرسایش درونی خاکهای غیرچسبنده و عوامل موثر بر آن در دو مطالعه موردی دشت ساوه و استان خوزستان را مورد بررسی قراردهد. برای انجام این تحقیق ابتدا نمونه های ماسه ای مختلفی تهیه شده و مشخصات فیزیکی و پتانسیل واگرائی آنها تعیین گردیدند. نمونه های دیگری نیز با اضافه کردن خاک چسبنده ریزدانه به خاکهای واگرا برای تعیین محدوده دانه بندی نمونه های تثبیت شده تهیه شدند. آزمایشهای شناسائی شامل دانه بندی, تراکم, حدودآتربرگ و آزمایش ارزیابی واگرائی پین هول بر روی کلیه نمونه ها مطابق استاندارد انجام گرفت. براساس این مطالعات, محدوده دانه بندی خاکهای دارای پتانسیل واگرائی فیزیکی تعیین و دوعامل مهم وتاثیرگذار بر درجه واگرایی فیزیکی شامل مقدار درصد وزنی و خمیرائی بخش ریزدانه خاک و همچنین قطر ذرات ماسه مشخص گردیدند. این بررسی ها نشان داد که هرچه درصد وزنی و خمیرائی بخش ریزدانه خاک بیشترباشد از درجه واگرائی فیزیکی کاسته می شود. براساس تاثیر متقابل این دو پارامتر نموداری برای ارزیابی پتانسیل واگرائی فیزیکی پیشنهاد گردید. دراین مطالعه آزمایش دیگری بر اساس زمان لازم برای وارفتگی نمونه متراکم شده استاندارد, درون آب انجام پذیرفت. این آزمایش شبیه آزمایش کرامب می باشد با این تفاوت که نتایج آن براحتی بصورت کمی قابل ارزیابی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی، حسن، داورزنی، حسین، و عباسی، نادر. (1383). پدیده واگرایی فیزیکی درخاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن . علوم کشاورزی ایران، 35(3)، 541-550. SID. https://sid.ir/paper/423852/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی حسن، داورزنی حسین، عباسی نادر. پدیده واگرایی فیزیکی درخاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1383؛35(3):541-550. Available from: https://sid.ir/paper/423852/fa

  IEEE: کپی

  حسن رحیمی، حسین داورزنی، و نادر عباسی، “پدیده واگرایی فیزیکی درخاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 35، no. 3، pp. 541–550، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423852/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.