مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

524

دانلود:

154

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها (2001-2000 م.)

صفحات

 صفحه شروع 271 | صفحه پایان 300

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 امروزه تجارت مواد مخدر و سوء استفاده از آن یکی از اساسی ترین چالشهای سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، خانوادگی و ... در همه جوامع می باشد. علیرغم همه پیشرفت های تکنولوژیکی و فرهنگی ظاهرا علاقه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در سطوح مختلف سنی، اجتماعی و فرهنگی به مواد مخدر نسبتا زیاد است.رفع این معضل پیچیده چند وجهی و عمیق اجتماعی به آسانی امکان پذیر نمی باشد. آمارهای جهانی نشان می دهد که علیرغم تمامی فعالیت های آگاهسازی، پیشگیری، درمان و توانبخشی، گستره استفاده از مواد رو به افزایش است. در حدی که امنیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان را به خاطر انداخته است.گزارش های جهانی در مورد بازار سوء مصرف مواد، حکایت از آن دارد که یک راه حل مطلوب و ایده آل که بتوان آن را به عنوان نسخه برای همگان به کار برد، وجود ندارد. اما مهم آن است که اطلاعات روزآمد و در دسترس متخصصان و برنامه ریزان در سطوح منطقه ای و بین المللی قرار گیرد تا بتوان در برنامه ریزی های صحیح و اصولی از آنها استفاده نمود.مقاله حاضر بررسی دو گزارش جهانی بازار مواد مخدر از دیدگاه های مختلف اقتصادی، نظامی، بازار مصرف و ... می باشد که به وسیله دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل تهیه گردیده است و جهت همکاری بین المللی در اختیار دست اندرکاران قرار داده شده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جزایری، علیرضا. (1381). نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها (2001-2000 م.). رفاه اجتماعی، 2(5)، 271-300. SID. https://sid.ir/paper/423703/fa

  Vancouver: کپی

  جزایری علیرضا. نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها (2001-2000 م.). رفاه اجتماعی[Internet]. 1381؛2(5):271-300. Available from: https://sid.ir/paper/423703/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا جزایری، “نگاهی به وضعیت بازار مواد مخدر در ایران و سایر کشورها (2001-2000 م.)،” رفاه اجتماعی، vol. 2، no. 5، pp. 271–300، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423703/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی