مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,213

دانلود:

158

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع ادم پاپی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه نوروافتالمولوژی بیمارستان فارابی تهران سالهای 78-76

نویسندگان

یوسف وند نامدار

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 62

چکیده

 سابقه و هدف: اولین قدم برای شناخت بیماری در کشور و پژوهشهای بعدی, شناخت اتیولوژی و در نهایت درمان بیماری, و تعیین وضعیت آن بیماری است. به دلیل نامشخص بودن وضعیت ادم پاپی در کشور ما, این مطالعه, به منظور تعیین شیوع ادم پاپی و عوامل مرتبط با آن بر روی مراجعه کنندگان به درمانگاه نوروافتالموژی بیمارستان فارابی تهران در سالهای 78-76 انجام گرفت.مواد و روشها: این مطالعه به روش مطالعه داده های موجود, با استفاده از پرونده های بیماران مراجعه کننده صورت گرفت. از پرونده بیماران مبتلا به ادم پاپی, خصوصایت سن, جنس, علائم بالینی همراه و اتیولوژی نهایی استخراج و با آمار توصیفی ارایه گردید. یافته ها: از میان 739 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه نروافتالمولوژی بیمارستان فارابی تهران در سالهای 78-76 تعداد 36 بیمار مبتلا به ادم پاپی بوده اند, که شیوع ادم پاپی در نمونه های مورد بررسی 4.78 درصد بوده است. با توجه به این شیوع در نمونه های مورد مطالعه, شیوع واقعی آن در جامعه با احتمال 95 درصد از حداقل 3.4 درصد و حداکثر 6.4 درصد برآورد می نماید. از میان بیماران مبتلا به ادم پاپی 52.7 درصد زن و 47.2 درصد مرد بوده اند. در بررسی اتیولوژی آن, تومورها با 36.1 درصد با متوسط سنی 25.5 سال و پسودوتومورسربری با 25 درصد با متوسط سنی 32.5 سال شایعترین علل را به خود اختصاص دادند. از 36 بیمار مبتلا, 35 بیمار دارای ادم پاپی دو طرفه و 1 بیمار دارای ادم پاپی یک طرفه همراه با آتروفی عصب اپتیک در طرف دیگر بود و پس از آن سردرد با 55.5 درصد, تاری دید گذار با 41.6 درصد شایعترین علائم بالینی همراه را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری: ادم پاپی میتواند از یافته های افتالموسکوپیک باشد. با توجه به عوارض, عوارض شناخته شده وضعیت مزمن, بررسی علل و یا علت اصلی بروز بیماری را توصیه می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طبسی، سیدعبدالرضا، و اتفاق، لیلا. (1382). بررسی شیوع ادم پاپی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه نوروافتالمولوژی بیمارستان فارابی تهران سالهای 78-76. فیض، 7(2 (پی در پی 26))، 59-62. SID. https://sid.ir/paper/423275/fa

  Vancouver: کپی

  طبسی سیدعبدالرضا، اتفاق لیلا. بررسی شیوع ادم پاپی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه نوروافتالمولوژی بیمارستان فارابی تهران سالهای 78-76. فیض[Internet]. 1382؛7(2 (پی در پی 26)):59-62. Available from: https://sid.ir/paper/423275/fa

  IEEE: کپی

  سیدعبدالرضا طبسی، و لیلا اتفاق، “بررسی شیوع ادم پاپی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به درمانگاه نوروافتالمولوژی بیمارستان فارابی تهران سالهای 78-76،” فیض، vol. 7، no. 2 (پی در پی 26)، pp. 59–62، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423275/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی