مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

367

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات بیولوژیک انتروتوکسین تیپ B تولید شده در شرایط آزمایشگاهی توسط استافیلوکوکوس اوریوس

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف. استافیلوکوکوس اورئوس یکی از پاتوژنهای مهم انسانی است که طیف وسیعی از توکسینها را تولید می کند از مهمترین آنها انتروتوکسینها هستند که از نظر سرولوژیکی به 9 سروتیپ تقسیم می شوند. برخی از آنها در مقابل حرارت مقاومند و متعاقب مصرف غذای آلوده منجر به گاستروانتریت می شوند, در بین 9 سروتیپ شناسایی شده انتروتوکسینها دو سروتیپ B و A بدلایل زیر مهم ترند. اولاً به حرارت مقاومند و منجربه گاستروانتریت میشوند. ثانیاً سروتیپ B علاوه بر انتقال گوارشی قادر است از طریق تنفسی نیز منتقل شود. مواد و روشها. در تحقیق حاضر ابتدا از روش کشت در کیسه دیالیز استفاده شد, پس از تولید انتروتوکسین و ترسیب آن به کمک سولفات آمونیم 60% به روش SDS-PAGE در مقایسه با سم استاندارد ردیابی شد. با روش ژل ایمینودیفیوژن منفرد شعاعی (SRID) واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی استاندارد بررسی شد. یافته ها: تزریق 0.1μg/ml انتروتوکسین به بچه گربه موجب بروز اثرات بیولوژیک سم شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ایمانی فولادی، عباسعلی، رنجبر، رضا، و ستاری، مرتضی. (1383). بررسی اثرات بیولوژیک انتروتوکسین تیپ B تولید شده در شرایط آزمایشگاهی توسط استافیلوکوکوس اوریوس. مجله پزشکی کوثر، 9(2)، 87-93. SID. https://sid.ir/paper/423266/fa

  Vancouver: کپی

  ایمانی فولادی عباسعلی، رنجبر رضا، ستاری مرتضی. بررسی اثرات بیولوژیک انتروتوکسین تیپ B تولید شده در شرایط آزمایشگاهی توسط استافیلوکوکوس اوریوس. مجله پزشکی کوثر[Internet]. 1383؛9(2):87-93. Available from: https://sid.ir/paper/423266/fa

  IEEE: کپی

  عباسعلی ایمانی فولادی، رضا رنجبر، و مرتضی ستاری، “بررسی اثرات بیولوژیک انتروتوکسین تیپ B تولید شده در شرایط آزمایشگاهی توسط استافیلوکوکوس اوریوس،” مجله پزشکی کوثر، vol. 9، no. 2، pp. 87–93، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/423266/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )