video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

447

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگیهای مکانیکی پوشش بتنی کانالهای آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفانه

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 28

کلیدواژه

خاکستر پوسته شلتوک (RHA)Q4

چکیده

 پوسته شلتوک از جمله مواد زاید کشاورزی است که سالیانه حدود 100 میلیون تن در جهان و 0.5 میلیون تن در ایران تولید میشود. به علت مسائل زیست محیطی ناشی از دفع این مواد, تلاشهایی در مورد کاربرد آنها در صنایع به عمل آمده است. صنایع تولید بتن و مصالح سیمانی از جمله این صنایع است, که میتواند مقادیر عظیمی از این مواد را مصرف کند. در این پژوهش امکان استفاده از خاکستر پوستة شلتوک به جای بخشی از سیمان پوشش کانالهای آبیاری و افزاش مقاومت و دوام آن در محیط های سولفاته, و مقایسه آن با بتن کنترل بررسی شده است. به منظور تهیه خاکستر پوستة شلتوک مورد نیاز, کوره ای از ورقهای گالوانیزه طراحی و ساخته شد, و در نهایت خاکستر پوستة شلتوک با فعالیت پوزولانی بسیار زیاد, تهیه گردید. به منظور آزمایش مقاومت فشاری و کششی و داوم بتن پس از دوره های 7, 28, 60, 90 و 180 روزه, در سه نوع شرایط محیطی متفاوت متشکل از آب حاوی چهار درصد سولفات منیزیم, سولفات سدیم و سولفات کلسیم, 405 نمونه بتن مکعبی و استوانه ای برای سه نوع بتن (بتن کنترل و بیتن حاوی 20 و 30 درصد خاکستر پوسته شلتوک) ساخته شد. نتایج آزمایش روی نمونه های معکبی با ابعاد 70 میلیمتر و نمونه های استوانه ای به قطر 50.8 و ارتفاع 101.6 میلیمتر, که تا سن 180 روزگی داخل محلولهای مختلف نگهدرای شد, نشان میدهد که در نمونه های بتن با درصدهای مختلف پوسته شلتوک جایگزین, در مقایسه با نمونه های کنترل, روند کسب مقاومت فشاری, کششی و دوام بتن در محیط های سولفاته شیب تندتری دارد. درصد بهینه خاکستر پوسته شلتوک جایگزین 20 درصد وزنی سیمان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عابدی کوپایی، جهانگیر، و عابدی کوپایی، جهانگیر. (1382). بررسی ویژگیهای مکانیکی پوشش بتنی کانالهای آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 7(2)، 13-28. SID. https://sid.ir/paper/422894/fa

  Vancouver: کپی

  عابدی کوپایی جهانگیر، عابدی کوپایی جهانگیر. بررسی ویژگیهای مکانیکی پوشش بتنی کانالهای آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)[Internet]. 1382؛7(2):13-28. Available from: https://sid.ir/paper/422894/fa

  IEEE: کپی

  جهانگیر عابدی کوپایی، و جهانگیر عابدی کوپایی، “بررسی ویژگیهای مکانیکی پوشش بتنی کانالهای آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفانه،” علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، vol. 7، no. 2، pp. 13–28، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422894/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی