video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

975

دانلود:

254

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زلف تاب دار حافظ، به گزینی های حافظ در پیوند با «زلف»

نویسندگان

حسنلی کاووس

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 128

چکیده

 "پیوند واژگان" و "تراکم معانی" از بنیادی ترین ویژگی های یک سروده خوب است. این ویژگی ها, همواره, در دوره های شعر فارسی در کانون توجه سخن سنجان بوده است. تازه ترین دیدگاه های ادبی شعر امروز ایران نیز, در پیشروترین گونه های خود, "تراکم معانی" و "پیوند واژگان" را از عوامل برتری شعر به شمار می آورند. درباره تناسبات لفظی سروده های حافظ, تا کنون نوشته های بسیاری پدید آمده است. در این نوشتار, برای پرهیز از کلی گویی, از همه شگردهایی که حافظ شیرین سخن, برای رستاخیز کلام خود بهره برده و به کاربسته است, تنها به یک ترفند یعنی "به گزینی در پیوند واژگان" و آن هم تنها در حوزه یک واژه "زلف, گیسو و مو..." پرداخته شده است. فراخوانی واژه های متناسب و گزینش بهترین آن ها, در کارگاه خیال حافظ, چنان مقتدرانه صورت می گیرد که شایسته ترین نقش های ممکن, با بهترین شیوه های پرداخت, در قالب غزل, از فرآورده های نهایی این کارگاه شگرف و شگفت است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حسنلی، کاووس. (1383). زلف تاب ‌دار حافظ, به‌ گزینی ‌های حافظ در پیوند با «زلف». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، 12(45-46)، 107-128. SID. https://sid.ir/paper/422881/fa

Vancouver: کپی

حسنلی کاووس. زلف تاب ‌دار حافظ, به‌ گزینی ‌های حافظ در پیوند با «زلف». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)[Internet]. 1383؛12(45-46):107-128. Available from: https://sid.ir/paper/422881/fa

IEEE: کپی

کاووس حسنلی، “زلف تاب ‌دار حافظ, به‌ گزینی ‌های حافظ در پیوند با «زلف»،” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، vol. 12، no. 45-46، pp. 107–128، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422881/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی