video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

486

دانلود:

152

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظر والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک

نویسندگان

ورعی شکوه

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 67

چکیده

 زمینه : حضور والدین به هنگام احیاء پذیرش مرگ کودک را راحت تر می کند ودر کوتاه نمودن دوره انکار فرآیند مرگ تأثیر بسزایی دارد.هدف : مطالعه به منظور تعیین نظر والدین , پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک انجام شد.مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی نظر 26 پزشک و 14 پرستار بخش مراقبت های ویژه و 53 نفر از والدین مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380 از طریق پرسش نامه و مصاحبه طی 4 ماه جمع آوری شد.یافته ها : %96 پزشکان و %5/61 پرستاران مخالف حضور والدین در صحنه احیای قلبی - ریوی بودند. %63 والدین مایل بودند در صحنه احیای قلبی - ریوی حضور داشته باشند.نتیجه گیری : والدین بیمار باید فرصت حضور در صحنه احیا را داشته باشند و قوانین مناسب این کار باید در نظر گرفته شود. کارکنان درمانی نیز باید با والدین بیمار ارتباط برقرار کنند ودر مورد ویژگی های بخش مراقبت های ویژه به آنها آموزش دهند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ورعی، شکوه. (1383). نظر والدین, پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 8(2 (پیاپی 31))، 62-67. SID. https://sid.ir/paper/422656/fa

  Vancouver: کپی

  ورعی شکوه. نظر والدین, پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین[Internet]. 1383؛8(2 (پیاپی 31)):62-67. Available from: https://sid.ir/paper/422656/fa

  IEEE: کپی

  شکوه ورعی، “نظر والدین, پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، vol. 8، no. 2 (پیاپی 31)، pp. 62–67، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/422656/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی