مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY) | سال:1376 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:127

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

23

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهار درد حاد و مزمن با عصاره الکلی ریزوم گیاه آقطی در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 127

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID