مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز | سال:1376 | دوره:31 | شماره:33 | صفحه شروع:10 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

53

دانلود:

23

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش شیگلا در اسهال های تابستانی در کودکان زیر 5 سال در تبریز و تعیین الگوهای مقاومت شیگلاهای ایزوله شده در مقابل آنتی بیوتیک ها

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 16

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID