مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

847

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی گواتر و کم کاری تیرویید در کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 100

چکیده

 سابقه و هدف: دیابت شیرین شایع ترین بیماری اندوکرین در کودکان است. تیروئیدیت لنفوسیتیک مزمن معمولاً با دیابت نوع 1 در کودکان همراه است. با توجّه به شیوع متفاوت گواتر و کم کاری تیروئید در بیماران دیابتی و عدم اطلاع از وضعیت آن در منطقه و به منظور تعیین شیوع گواتر و کم کاری تیروئید در بیماران دیابتی وابسته به انسولین, این تحقیق روی مراجعین به کلینیک غدد شیراز انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به صورت مقطعی روی 72 کودک مبتلا به دیابت شیرین نوع 1 انجام شد. در کلیّه بیماران پس از اخذ شرح حال کامل, معاینه فیزیکی به عمل آمد. این بیماران هیچ گونه بیماری سیستمیک دیگری نداشتند و همه آنها انسولین NPH دریافت می نمودند. از تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی جهت تعیین درجه گواتر استفاده شد. T4 و TSH با روش رادیوایمنوآسی اندازه گیری گردید و عوارض مختلف و بروز آنها مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: شیوع گواتر 69.4 درصد بود و 7 درصد بیماران گواتری کم کاری تیروئید داشتند. پرکاری تیروئید در 1.4 درصد بیماران مشاهده شد. قد 4 نفر از 5 کودک مبتلا به کم کاری تیروئید زیر صدک پنجم بود که در مقایسه با سایر بیماران اختلاف معنی داری داشت. نتیجه گیری : ریسک گواتر و کم کاری تیروئید در افراد دیابتی زیاد است. از طرف دیگر کاهش رشد ممکن است به علّت نارسایی تیروئید باشد, لذا پیشنهاد می شود که تمام کودکان دیابتی سالیانه جهت کم کاری تیروئید غربالگری شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمی فر، حمداله، و امیرحکیمی، غلامحسین. (1382). بررسی گواتر و کم کاری تیرویید در کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین. فیض، 7(4 (پی در پی 28))، 95-100. SID. https://sid.ir/paper/421937/fa

  Vancouver: کپی

  کرمی فر حمداله، امیرحکیمی غلامحسین. بررسی گواتر و کم کاری تیرویید در کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین. فیض[Internet]. 1382؛7(4 (پی در پی 28)):95-100. Available from: https://sid.ir/paper/421937/fa

  IEEE: کپی

  حمداله کرمی فر، و غلامحسین امیرحکیمی، “بررسی گواتر و کم کاری تیرویید در کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین،” فیض، vol. 7، no. 4 (پی در پی 28)، pp. 95–100، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421937/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی