مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

581

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج بالینی عمل لیزیک (lasike) در اصلاح نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 84

چکیده

 هدف: بررسی اثر بخشی و قابلیت پیش بینی لیزیک در اصلاح نزدیک بینی, دور بینی آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه .مکان: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, کلینیک لیزیک توس.روش مطالعه و بیماران: 12 چشم از 9 بیمار دچار عیب انکساری متعاقب پیوند قرنیه تحت عمل لیزیک قرار گرفت. برای انجام عمل لیزیک از دستگاه NIDEK 5000 ® استفاده شد. حداقل فاصله لیزیک تا پیوند قرنیه یک سال و پیگیری به طور متوسط 8 ماه بود.نتایج: 12 چشم از 9 بیمار دچار عیب انکساری متعاقب پیوند قرنیه بین سال ها 79-81 تحت عمل لیزیک قرار گرفت. متوسط سن بیماران 30.1 (37-22 سال) بود. علت اصلی پیوند در اکثر بیماران قوز قرنیه بود. در هیچ یک از بیماران بعد از عمل لیزیک عارضه ای از جمله رد پیوند مشاهده نشد. متوسط بهترین دید اصلاح شده بعد از پیوند 9/10 بود که از نظر آماری با قبل از عمل تفاوتی نداشت. میانگین معادل کروی (spherical equivalent) عیب انکساری از 6.68 دیوپتر 0.38 دیوپتر (0.95 کاهش) در روز اول پس از عمل و به 1.38 (0.80 کاهش) پس از گذشت یک سال کاهش یافت. میانگین آستیگماتیسم از 6.5 دیوپتر (متوسط میزان هدف یا attempted correction برابر 5.2 دیوپتر) به 2.9 دیوپتر (0.67 کاهش نسبت به میزان هدف) پس از عمل و به 3.42 دیوپتر (0.67 کاهش نسبت به میزان هدف) پس از گذشت یک سال کاهش یافت. دید بدون اصلاح در تمام بیماران به 5.10 یا بیشتر رسید.نتیجه گیری: لیزیک عملی اثر بخش و قابل پیش بینی در اصلاح نزدیک بینی, دوربینی و آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صداقت، محمدرضا، خاکشور، حمید، و زارعی قنواتی، سیامک. (1383). نتایج بالینی عمل لیزیک (lasike) در اصلاح نزدیک بینی, دوربینی و آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه . مجله چشم پزشکی ایران، 17(1)، 77-84. SID. https://sid.ir/paper/421927/fa

  Vancouver: کپی

  صداقت محمدرضا، خاکشور حمید، زارعی قنواتی سیامک. نتایج بالینی عمل لیزیک (lasike) در اصلاح نزدیک بینی, دوربینی و آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه . مجله چشم پزشکی ایران[Internet]. 1383؛17(1):77-84. Available from: https://sid.ir/paper/421927/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا صداقت، حمید خاکشور، و سیامک زارعی قنواتی، “نتایج بالینی عمل لیزیک (lasike) در اصلاح نزدیک بینی, دوربینی و آستیگماتیسم متعاقب پیوند قرنیه ،” مجله چشم پزشکی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 77–84، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421927/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )