مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,845

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود

نویسندگان

کاکایی قاسم

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 122

چکیده

 در این مقاله ابتدا دیدگاه سمنانی در مورد وحدت عرفانی بیان شده آن گاه انتقادات وی نسبت به نظریه وحدت وجود و شخص ابن عربی مطرح گشته و سپس در پاسخ این سؤال که وی چگونه می تواند در عین عارف بودن نظریه وحدت وجود را قبول نداشته باشد, پنج توجیه و احتمال, از ضعیف به قوی, ارائه شده است. توجیه چهارم و پنجم بیش از همه مرضی نگارنده قرار گرفته و سپس این نتیجه حاصل شده که سمنانی بیانگر وحدت شهود است نه وحدت وجود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

کاکایی، قاسم. (1383). شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود. اندیشه دینی، 6(10)، 97-122. SID. https://sid.ir/paper/421896/fa

Vancouver: کپی

کاکایی قاسم. شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود. اندیشه دینی[Internet]. 1383؛6(10):97-122. Available from: https://sid.ir/paper/421896/fa

IEEE: کپی

قاسم کاکایی، “شیخ علاء الدوله سمنانی و نظریه وحدت وجود،” اندیشه دینی، vol. 6، no. 10، pp. 97–122، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421896/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    ویراستاری
    فایل موجود نیست.