مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

687

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماه های قبل و بعد از آن در سال های 79تا 76

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 222

چکیده

 سابقه و هدف: تصادفات رانندگی یکی از ده علت شایع مرگ و میر در سراسر جهان بوده و هزینه قابل توجهی را نیز بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. عوامل متعدد از قبیل تغییر الگوی ترافیک در ماه رمضان, تغییر در میزان رعایت مقررات رانندگی و حقوق دیگران و مانند اینها ممکن است میزان تصادفات را در ماه رمضان در مقایسه با ماه های دیگر کاهش یا افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعداد تصادفات درون شهری تهران در ماه رمضان سال های 79 تا 76 و مقایسه آن با ماه های دیگر سال های مذکور می باشد.مواد و روشها: تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در سالهای مذکور از اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران استعلام و اطلاعات به تفکیک ماه های خورشیدی دریفت شد. با در نظر گرفتن میزان همپوشانی ماه رمضان و ماه های خورشیدی در سالهای مزبور و با استفاده از روش میانگین وزنی, تعداد تصادفات در ماه رمضان برآورد و با ماه های خورشیدی و قبل و بعد رمضان مقایسه شد.یافته ها: تعداد تصادفات در ماه های رمضان سال های 76, 77, 78, 79 و درصدی از تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود به ترتیب (8.5%) 5283, (8.6%) 5671, (9.2%) 7047 و (10.4% )9412 با میانگین 6853±1866 بود. نتیجه گیری: درصد تصادفات سالانه که درماه رمضان اتفاق افتاده بود, تفاوت معنی داری با ماه های خورشیدی قبل و بعد از آن نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رضایی قلعه، نصراله، صادقی پور، حسین، و عزیزی، فریدون. (1383). مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماه های قبل و بعد از آن در سال های 79تا 76. پژوهش در پزشکی، 28(3)، 219-222. SID. https://sid.ir/paper/421890/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی قلعه نصراله، صادقی پور حسین، عزیزی فریدون. مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماه های قبل و بعد از آن در سال های 79تا 76. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1383؛28(3):219-222. Available from: https://sid.ir/paper/421890/fa

  IEEE: کپی

  نصراله رضایی قلعه، حسین صادقی پور، و فریدون عزیزی، “مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماه های قبل و بعد از آن در سال های 79تا 76،” پژوهش در پزشکی، vol. 28، no. 3، pp. 219–222، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421890/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی