مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

786

دانلود:

172

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک عوامل باکتریال التهاب ملتحمه نوزادی در بیمارستان های امام حسین، رسالت و شهید اکبرآبادی، سالهای 81-1380

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 118

چکیده

 سابقه و هدف: التهاب ملتحمه نوزادی یکی از شایعترین عفونت های ماه اول زندگی می باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع عوامل باکتریال التهاب ملتحمه نوزادی در طی سالهای 81-1380 در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام حسین (ع), رسالت و شهید اکبرآبادی بود.مواد و روشها: این مطالعه به روش توصیفی بر روی 3140 نوزاد انجام گرفت. ابتدا خصوصیات اپیدمیولوژیک مادر و نوزاد با پرسش از مادر و با مراجعه به پرونده زایمانی نوزاد در پرسشنامه وارد شد. در صورت وجود ترشح چشم, نمونه از کل دوساک تحتانی برای رنگ آمیزی گرم و گیمسا و برای کشت میکروبی در میحطهای کشت آگار خونی, آگار شکلاتی و تیوگلیکولات در بالین نوزاد برداشته و به آزمایشگاه بیمارستان امام حسین فرستاده شد. جهت بررسی کلامیدیا بعد از تهیه direct immuno fleuroscent از کول دوساک تحتانی و ثابت کردن آن با استن در بالین نوزاد نمونه های تهیه شده به دانشکده بهداشت درمانگاه تهران برای بررسی زیر میکروسکوپ ایمنوفلورسانت فرستاده شد. در زمان ترخیص نوزادان به مادران آنها توصیه شد که در صورت بروز هر کدام از علایم التهاب ملتحمه (قرمزی, ترشح, تورم مامبران و کدورت قرنیه) تا سن یک ماهگی به درمانگاه اطفال مراجعه می کنند و اگر اطاعاتی از آنها پیدا نمی کردیم هفته ای یک بار توسط تماس تلفنی راجع به ناراحتی چشمی نوزاد سئوال می شد و اگر علامتی بود, دعوت به معاینه می شدند. اطاعات با آمار توصیفی و به کمک نرم افزار SPSS آنالیز و تفسیر گردید.یافته ها: 1699 نوزاد (54 درصد) پسر و 1441 نوزاد (46 درصد) دختر بودند.  170نوزاد با علایم التهاب ملتحمه مراجعه کردند (شیوع 5 درصد) که نمونه گیری از آنها انجام شد. در 82 مورد (48 درصد) کشت میکروبی منفی گزارش شد. در 26 مورد (15 درصد) استافیلوکوک کواگولاز منفی, در 23 مورد (13.5 درصد) استافیلوکوک اپیدرمیس, 13 مورد (8 درصد) E.Coli مورد (6 درصد) استافیلوک طلایی رشد کرد. در مورد کلامیدیا از 170 نمونه ترشح چشمی در 10 مورد (6 درصد), DIF مثبت گزارش شد که 6 مورد آن با میکروبهای دیگر همراه و 4 مورد ایزوله بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به گزارش شیوع 1.64 تا 66.5 درصدی التهاب ملتحمه در جوامع مختلف, شیوع التهاب در مطالعه ما در حد خوبی (5 درصد) قرار دارد. از نظر عوامل میکروبی, کوکسی های گرم مثبت درصد جدول قرار دارند و باید توجه داشت حتی با وجود علایم بالینی التهاب ملتحمه در نیمی از موارد جواب کشت منفی است. میزان آلودگی به کلامیدیا در جامعه ما نسبت به جوامع غربی کمتر است که احتمالا به علت انتقال کمتر از راه جنسی است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سلطان زاده، محمدحسین، رجوی، ژاله، اربابی، امیرهوشنگ، بهزادی فر، افشین، بادامی، ناصر، خدامی، ملیحه، و اشرفی، فاطمه. (1382). بررسی اپیدمیولوژیک عوامل باکتریال التهاب ملتحمه نوزادی در بیمارستان های امام حسین, رسالت و شهید اکبرآبادی, سالهای 81-1380. پژوهش در پزشکی، 27(2)، 113-118. SID. https://sid.ir/paper/42179/fa

  Vancouver: کپی

  سلطان زاده محمدحسین، رجوی ژاله، اربابی امیرهوشنگ، بهزادی فر افشین، بادامی ناصر، خدامی ملیحه، اشرفی فاطمه. بررسی اپیدمیولوژیک عوامل باکتریال التهاب ملتحمه نوزادی در بیمارستان های امام حسین, رسالت و شهید اکبرآبادی, سالهای 81-1380. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(2):113-118. Available from: https://sid.ir/paper/42179/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسین سلطان زاده، ژاله رجوی، امیرهوشنگ اربابی، افشین بهزادی فر، ناصر بادامی، ملیحه خدامی، و فاطمه اشرفی، “بررسی اپیدمیولوژیک عوامل باکتریال التهاب ملتحمه نوزادی در بیمارستان های امام حسین, رسالت و شهید اکبرآبادی, سالهای 81-1380،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 2، pp. 113–118، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42179/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی