مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,412

دانلود:

210

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط بین یافته های سونوگرافی و سیتولوژی در 225 مورد گره سرد تیروئید

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 96

چکیده

 سابقه و هدف: در حال حاضر بیوپسی سوزنی تیرویید حساسیت بیشتری نسبت به سایر روش ها در کشف بدخیمی غده تیرویید دارد. به منظور بررسی ارتباط خصوصیات سونوگرافیک گره های سرد تیرویید با یافته های سیتولوژیک این بررسی در تهران انجام شد.مواد و روش ها: در 219 بیمار شامل 188 زن و 37 مرد, سونوگرافی تیرویید با پروب 7.5 مگاهرتز انجام شد و خصوصیاتی مثل اکوژنیسیته گره, کلسیفیکاسیون و وجود halo کامل, وجود اکوی دیستال تشدید شده, منفرد یا متعدد بودن گره, هموژن یا هتروژن بودن گره و سایر قسمت های تیرویید و کیستیک بودن گره ثبت شد. سپس بیوپسی سوزنی از گره تیرویید گرفته شد و نتایج حاصله به صورت توصیفی در نمونه های خوش خیم, بدخیم و مشکوک مقایسه گردید.یافته ها: میانگین سنی (± انحراف معیار) در زنان 1±36 و در مردان 12±42 سال بود. در بیوپسی سوزنی تیرویید 6 مورد بدخیمی (2.8 درصد) شامل 4 مورد سرطان پاپیلری و 1 مورد فولیکولر و 1 مورد تومور هرتل گزارش شد که به جز تومور هرتل در 5 مورد دیگر اکوژنیسیته گره کاهش یافته و حدود گره نامنظم بود. هیچکدام از گره های هیپراکو بدخیم نبودند و در سه مورد گره هیپراکو ضایعه بینایی به صورت تغییرات سلولی هرتل گزارش شد. 21 مورد ضایعه بینابینی شامل تیروییدیت, نئوپلاسم فولیکولر و تغییرات به صورت سلول هرتل بودند. در مواردی که گره در زمینه گواتر با ندول های متعدد بود, بدخیمی در سیتولوژی دیده نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج این مطالعه هماهنگی یافته های سونوگرافی و سیتولوژی تیرویید را در بیماران مبتلا به گره سرد تیرویید در تهران, همانند سایر مطالعات گزارش شده نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهرادبجستانی، هادی، و عزیزی، فریدون. (1382). بررسی ارتباط بین یافته های سونوگرافی و سیتولوژی در 225 مورد گره سرد تیروئید. پژوهش در پزشکی، 27(2)، 93-96. SID. https://sid.ir/paper/42176/fa

  Vancouver: کپی

  شهرادبجستانی هادی، عزیزی فریدون. بررسی ارتباط بین یافته های سونوگرافی و سیتولوژی در 225 مورد گره سرد تیروئید. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(2):93-96. Available from: https://sid.ir/paper/42176/fa

  IEEE: کپی

  هادی شهرادبجستانی، و فریدون عزیزی، “بررسی ارتباط بین یافته های سونوگرافی و سیتولوژی در 225 مورد گره سرد تیروئید،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 2، pp. 93–96، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42176/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی