مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,411

دانلود:

328

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارگانومی در شعر حافظ و سعدی

نویسندگان

اسپرهم داوود

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

کلیدواژه

چکیده

 در این مقاله ابتدا درباره اصطلاح تازه ارگانومی توضیحاتی داده شده است, آن گاه این موتیو شعری که در مهم ترین قالب شعر کلاسیک فارسی یعنی غزل. نمود جدّی دارد در غزل.ات دو شاعر پر آوازه شیراز, حافظ و سعدی بررسی شده است. همچنین شیوه تحوّل یک واژه به کار واژه (اصطلاح) مورد بررسی قرار گرفته است. از بین عناصر متعدد ارگانومی در غزل.em style="font-style:inherit;color:#ff0078"> حافظ و سعدی کمر و میان مورد سنجش و تحقیق ارزیابی واقع شده و در نتیجه روشن شده است که در شعر حافظ با توجّه به شیوه های نمادسازی او, واژه های ارگانومی امکان بیشتری برای ارتقاء به سطح کار واژه یافته است امّا در شعر سعدی در سطح قاموسی و لغوی باقی مانده و شاعر کم تر از این امکانات نشانه ای به عنوان نماد و سمبل بهره برده است. در خلال سنجش و مطابقه همچنین روشن شده است که شعر خواجه شیراز شرایط تأویل پذیری و شرح و تفسیر چندگانه را بیشتر از شعر شیخ سعدی بر می تابد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اسپرهم، داوود. (1383). ارگانومی در شعر حافظ و سعدی. علوم انسانی الزهرا، 14-13(48-49)، 1-19. SID. https://sid.ir/paper/421708/fa

  Vancouver: کپی

  اسپرهم داوود. ارگانومی در شعر حافظ و سعدی. علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1383؛14-13(48-49):1-19. Available from: https://sid.ir/paper/421708/fa

  IEEE: کپی

  داوود اسپرهم، “ارگانومی در شعر حافظ و سعدی،” علوم انسانی الزهرا، vol. 14-13، no. 48-49، pp. 1–19، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421708/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی