مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

677

دانلود:

160

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تعیین تیپ سرمی روتاویروس های گروه A در کودکان زیر 7 سال در تهران

صفحات

 صفحه شروع 211 | صفحه پایان 214

چکیده

 سابقه و هدف: روتاویروس انسانی گروه A شایع ترین عامل اسهال و استفراغ شدید در نوزادان در جهان می باشد. مواد و روشها: در بررسی حاضر 180 نمونه مدفوع از اطفال و نوزادان با اسهال و استفراغ شدید از دو بیمارستان کودکان در تهران از دی ماه 79 تا دی ماه 80 جمع آوری شد که با استفاده از روش سرلوژی الایزا نمونه های آلوده معین گردید. یافته ها: عفونت گروه A روتاویروس در 66 نمونه تشخیص داده شد. بررسی های تعیین تیپ سرمی نمونه های ویروسی با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال هفت سروتایپG9,G8,G7,G6.G5.G4.G3,G2, G1) ) در آزمایشات الایزا نشان داد که سروتیپ های G1 وG4  شایع ترین تیپ های سرمی در حال گردش در بین اطفال و نوزادان آلوده در تهران می باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه, سروتایپ های  G1وG4  بیشترین فراوانی را نشان دادند. همچنین بیشترین شیوع فصلی روتاویروسی در فصل سرما مشاهده شد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حبیبی، عفت، قربانی، شیرین، جارالهی، علی، و زالی، محمدرضا. (1383). بررسی تعیین تیپ سرمی روتاویروس های گروه A در کودکان زیر 7 سال در تهران. پژوهش در پزشکی، 28(3)، 211-214. SID. https://sid.ir/paper/42151/fa

  Vancouver: کپی

  حبیبی عفت، قربانی شیرین، جارالهی علی، زالی محمدرضا. بررسی تعیین تیپ سرمی روتاویروس های گروه A در کودکان زیر 7 سال در تهران. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1383؛28(3):211-214. Available from: https://sid.ir/paper/42151/fa

  IEEE: کپی

  عفت حبیبی، شیرین قربانی، علی جارالهی، و محمدرضا زالی، “بررسی تعیین تیپ سرمی روتاویروس های گروه A در کودکان زیر 7 سال در تهران،” پژوهش در پزشکی، vol. 28، no. 3، pp. 211–214، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42151/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی