video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

387

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی علایم و نشانه های روانپزشکی در بیماران Complex Partial Seizure بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371

صفحات

 صفحه شروع 543 | صفحه پایان 547

چکیده

 سابقه و هدف:Complex Partial Seizure  شایع ترین نوع صرع بوده که علایم و نشانه های آن شباهت زیادی با اختلالات روانپزشکی دارد. با توجه به عدم اطلاع از وضعیت این بیماران در ایران و به منظور تعیین علایم و نشانه های روانپزشکی در این بیماران این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش بررسی اطلاعات موجود بوده و پرونده هایی که تشخیص قطعی Complex Partial Seizure داشته از بایگانی خارج و خصوصیات سن, جنس, زمان مراجعه, نوع و گروه علایم روانپزشکی بیماران از پرونده استخراج و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. یافته ها: در طی مدت بررسی, 34 پرونده بیمار واجد شرایط بررسی شد که بیماران شامل 38 درصد مرد و 62 درصد زن در سنین 17 تا 55 سال بودند. شایعترین گروه علایم, اختلال شناختی (85.3 درصد) و کمترین گروه علایم, اختلال سیستم نباتی(Vegetative)  گزارش شد (64.7 درصد). شایع ترین علامت ها پرخاشگری (70.5 درصد), هذیان گزند و آسیب (64.7 درصد), توهم شنوایی (64.7 درصد) بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شباهت علایم Complex Partial Seizure با اختلالات روانپزشکی توصیه می شود با انجام بررسی های بیشتر و آموزش های دقیق تر به شناسایی این بیماران در بخشهای روانپزشکی دقت بیشتری معطوف شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ظهیرالدین، علیرضا، و سمنانی، یوسف. (1380). بررسی علایم و نشانه های روانپزشکی در بیماران Complex Partial Seizure بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)، 6(6 (پی در پی 26) ویژه نامه)، 543-547. SID. https://sid.ir/paper/421131/fa

  Vancouver: کپی

  ظهیرالدین علیرضا، سمنانی یوسف. بررسی علایم و نشانه های روانپزشکی در بیماران Complex Partial Seizure بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)[Internet]. 1380؛6(6 (پی در پی 26) ویژه نامه):543-547. Available from: https://sid.ir/paper/421131/fa

  IEEE: کپی

  علیرضا ظهیرالدین، و یوسف سمنانی، “بررسی علایم و نشانه های روانپزشکی در بیماران Complex Partial Seizure بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371،” پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences)، vol. 6، no. 6 (پی در پی 26) ویژه نامه، pp. 543–547، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/421131/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.