مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

852

دانلود:

288

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فایده - هزینه کشت پسته در نی ریز فارس

نویسندگان

صداقت رضا

صفحات

 صفحه شروع 925 | صفحه پایان 933

چکیده

 درشهرستان نی ریز, زارعین تمایل ویژه ای به کشت پسته پیدا کرده اند. میزان تولید پسته درسال زراعی 77-1376, 5000 تن بوده که حدود 95 درصد از تولید پسته استان فارس را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی اقتصادی کشت پسته دراین منطقه بسیار با اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه تهیه یک راهنما برای اتخاذ تصمیمات تولیدی, تعیین بازده, هزینه بالقوه و تنظیم بودجه مزرعه می باشد. علاوه بر آن سودآوری کشت پسته از روش تحلیل فایده - هزینه مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه, نمونه ای شامل 180 تولید کننده به کمک روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه درسال زراعی 77- 1376 جمع آوری گردید. دراین مطالعه از روش تحلیل ارزش کنونی جهت ارزیابی اقتصادی استفاده گردید. نتیجه اساسی نشان داد که ارزش کنونی خالص طرح با نرخ بهره 18 درصد مثبت و برابر 985986862 ریال و همچنین نرخ بازده پروژه ( کشت 100 هکتار پسته) 25.6 درصد می باشد که درمقایسه با نرخ رسمی اعتبارات بلند مدت بانکی (18%) این پروژه سود آور است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  صداقت، رضا. (1382). تحلیل فایده - هزینه کشت پسته در نی ریز فارس . علوم کشاورزی ایران، 34(4)، 925-933. SID. https://sid.ir/paper/420937/fa

  Vancouver: کپی

  صداقت رضا. تحلیل فایده - هزینه کشت پسته در نی ریز فارس . علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1382؛34(4):925-933. Available from: https://sid.ir/paper/420937/fa

  IEEE: کپی

  رضا صداقت، “تحلیل فایده - هزینه کشت پسته در نی ریز فارس ،” علوم کشاورزی ایران، vol. 34، no. 4، pp. 925–933، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/420937/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی