مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

383

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه ای اجتماعی برای قرن بیست و یکم

نویسندگان

بورون آتیلیو

صفحات

 صفحه شروع 166 | صفحه پایان 186

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرها و پیامدهای اشاعه هیچ انگاری پسانوگرایی و نولیبرالیستی بر توسعه نظریه اجتماعی در دهه های پایانی قرن بیستم است. فضای فرهنگی حاکم بر این جریان به گونه ای است که گویی بازسازی نظریه اجتماعی، امری بی قاعده و بیهوده است. عوامل گوناگونی را که می تواند مبانی و زمینه های این طغیان ضد نظریه را تبیین کند، به طور مشروح در مقاله مطرح شده است. نکته محوری بحث حاضر این است که ضرورت جدی بازسازی نظریه اجتماعی، نیاز مبرم به اجتناب از چشم اندازهای مرزبندی شده فراتخصص گرایی رشته ای (میراث سنت پوزیتیویسم)، و به جای آن پیش گرفتن طرحی از جمع نگری و حدگرایی نظری (کلیت نگری) دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بورون، آتیلیو. (1381). نظریه‌ ای اجتماعی برای قرن بیست و یکم. مجله جامعه شناسی ایران، 4(3)، 166-186. SID. https://sid.ir/paper/420737/fa

  Vancouver: کپی

  بورون آتیلیو. نظریه‌ ای اجتماعی برای قرن بیست و یکم. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(3):166-186. Available from: https://sid.ir/paper/420737/fa

  IEEE: کپی

  آتیلیو بورون، “نظریه‌ ای اجتماعی برای قرن بیست و یکم،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 3، pp. 166–186، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/420737/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی