مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,419

دانلود:

181

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی قدرت Rapid test در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 41

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به اینکه فارنژیت استرپتوکوکی شایعترین فارنژیت باکتریال حاد محسوب می شود و نظر به عوارض شناخته شده, عدم درمان آن بخصوص در کودکان و نیز عوارض شناخته شده درمان آنتی بیوتیکی در افراد غیر مبتلا و وجود گزارشات مبنی بر قدرت بالای Rapid test در تشخیص سریع این بیماران و کاستی های موجود در تحقیقات قبلی و به منظور بررسی تجربی آن, این تحقیق انجام شد.مواد و روش ها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی تعداد 320 نفر که به طور مستمر با شکایت گلو درد مراجعه کرده بودند, انجام گرفت. از همه بیماران آزمایشRapid test  با استفاده از کیت مخصوص انجام و برای تشخیص قطعی آن از کشت با آگار خوندار گوسفند استفاده شد. در پایان ارزش پیش بینی مثبت و منفی این روش تعیین گردید.یافته ها: از 320 نفر مورد بررسی, 46.8% مرد و 53.2% زن با میانگین سنی 7 ±21 سال بودند. ارزش پیش بینی مثبت 66% و ارزش پیش بینی منفی آن 98.5% بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به عوارض شناخته شده عدم درمان و درمان آنتی بیوتیکی در مبتلایان و غیر مبتلایان بکارگیری روش Rapid test را در بیماران مبتلا به گلو درد توصیه می نماییم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مومن زاده، عباس، یعثوبی، سعید، ولایی، ناصر، فرجی، علی، حلیمی اصل، علی اصغر، شمس الدینی، قاسم، اکبری، محمد، و نویدنیا، معصومه. (1383). بررسی قدرت Rapid test در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی. پژوهش در پزشکی، 28(1)، 37-41. SID. https://sid.ir/paper/42036/fa

  Vancouver: کپی

  مومن زاده عباس، یعثوبی سعید، ولایی ناصر، فرجی علی، حلیمی اصل علی اصغر، شمس الدینی قاسم، اکبری محمد، نویدنیا معصومه. بررسی قدرت Rapid test در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1383؛28(1):37-41. Available from: https://sid.ir/paper/42036/fa

  IEEE: کپی

  عباس مومن زاده، سعید یعثوبی، ناصر ولایی، علی فرجی، علی اصغر حلیمی اصل، قاسم شمس الدینی، محمد اکبری، و معصومه نویدنیا، “بررسی قدرت Rapid test در تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی،” پژوهش در پزشکی، vol. 28، no. 1، pp. 37–41، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/42036/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی