مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فنی و مهندسی مدرس
سال:1382 | دوره:- | شماره:14
صفحه شروع:86 | صفحه پایان:96

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات پروفیل قائم سرعت جریان و غلظت رسوب معلق در حین جزر و مد

صفحات

 صفحه شروع 86 | صفحه پایان 96

چکیده

 پروفیل های قائم سرعت و جهت جریان, غلظت رسوب معلق, شوری و درجه حرارت آب دریا, در طی یک عملیات 25 ساعته در شهریور ماه سال 1379, و در زمان کهکشند, در ایستگاهی در منطقه خورموسی, در شمال خلیج فارس اندازه گیری شده اند. لایه بندی شوری و حرارتی در جریان دیده نشده است. پروفیل های قائم سرعت جریان و غلظت رسوب معلق تبدیل به سری های زمانی هر یک از این پارامترها در اعماق مختلف گشته اند. ساختار قائم جریان رفتار متفاوتی را در حین جزر و مد نمایش می دهد. بعلاوه در هر سیکل جزر یا مد, رفتار جریان در زمان شتاب افزاینده و یا شتاب کاهنده متفاوت می نماید. اختلاف فاز زمانی بین افزایش یا کاهش سرعت در اعماق مختلف بوضوح نمایش داده شده و مقادیر این اختلاف فازها به صورت کمی ارایه شده است. همچنین اختلاف بین زمان حداکثر سرعت با زمان حداکثر غلظت رسوب معلق در اعماق مختلف به صورت کمی تعیین شده است. این اختلاف زمانی با حرکت به سوی سطح افزایش می یابد. درخصوص نرخ انتقال رسوب, مشاهده گردید که عدم تقارن آشکاری بین حالت جزر با مد وجود داشته و نرخ انتقال رسوب در جزر به وضوح از زمان مد بیشتر است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.