مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,072

دانلود:

376

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سمی آلومینیوم

نویسندگان

زاهدی اصل صالح

صفحات

 صفحه شروع 331 | صفحه پایان 341

کلیدواژه

چکیده

آلومینیوم یک عنصر غیر ضروری برای بدن انسان است که انسان در تماس با آن قرار دارد. مقدار آلومینیوم در رژیم غذایی پایین است و مقدار ناچیزی از آن از طریق دستگاه گوارش جذب می شود با این حال انسان از راههای متعدد در معرض این عنصر قرار می گیرد گزارشهایی در مورد مسمومیت از راه غذا برای این عنصر وجود ندارد ولی ورود آلومینیوم زیاد به بدن می تواند اثرات سمی به دنبال داشته باشد. در سالهای اخیر بررسی اثرات سمی این عنصر مورد توجه قرار گرفته است. اثرات سمی آن روی رفتار, سیستم اعصاب, سیستم هورمونی, خونسازی و متابولیسم کلسیم از جمله مواردی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدلهای حیوانی نیز اثرات سمی این عنصر روی حافظه, تولید مثل, غده های درون ریز, ترشح معده, خونسازی و سیستم ایمنی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله نتایج تعدادی از این مطالعات را بازبینی, مقایسه و مورد بحث قرار میدهد.به نظر می رسد علیرغم این که تاکنون آلومینیوم یک عنصر غیر ضروری برای بدن تشخیص داده شده است و نیز علیرغم عدم وجود محدوده مطمئنی از دریافت آن با توجه به تماس زیاد انسان با آن از طریق مختلف و اثرات سمی دراز مدت, توجه اقدامات ایمنی در مورد کسانی که در معرض تماس با این عنصر هستند, حایز اهمیت باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  زاهدی اصل، صالح. (1382). اثر سمی آلومینیوم. پژوهش در پزشکی، 27(4)، 331-341. SID. https://sid.ir/paper/41967/fa

  Vancouver: کپی

  زاهدی اصل صالح. اثر سمی آلومینیوم. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(4):331-341. Available from: https://sid.ir/paper/41967/fa

  IEEE: کپی

  صالح زاهدی اصل، “اثر سمی آلومینیوم،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 4، pp. 331–341، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41967/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی