مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,119

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات جریان خون مغزی در سکته های ایسکمیک شریان مغزی میانی به روش داپلر ترانس کرانیال

صفحات

 صفحه شروع 273 | صفحه پایان 277

چکیده

 سابقه و هدف: با در نظر گرفتن اینکه 85 درصد سکته های ایسکمیک در محدوده شریان مغزی میانی رخ می دهد و اینکه سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال یک روش حساس و غیر تهاجمی برای بررسی جریان خون عروق مغزی است, هدف از این مطالعه اندازه گیری تغییرات جریان خون این عروق در طی سکته ایسکمیک این شریان بود تا بتوان پیش بینی درست و سریعی از ایجاد و پیش آگهی این سکته ها داشت.مواد و روشها: در این مطالعه که بصورت توصیفی انجام گرفت, شریانهای سیستم گردش خون قدامی مغز 44 بیماری که از سکته مغزی در محدوده شریان مغزی میانی رنج می بردند و برای اولین بار دچار سکته مغزی شده بودند, توسط TCD (Transcranial Doppler) بررسی شد.یافته ها: حداکثر سرعت سیستول (PSV) و سرعت متوسط جریان (MFV) در شریان مغزی میانی همان طرف کاهش پیدا کرده بود که باعث غیر قرینگی بیش از 15% در 61.4% از بیماران شده بود(P<0.005) . PSV و MFV در شریان مغزی قدامی افزایش پیدا کرده بود که باعث افزایش نسبت همان طرف مقابل در 72/2 درصد از بیماران شده بود(P<0.005) . اندکس ضربان (PI) در شریان مغزی میانی همان طرف نسبت به شریان مغزی میانی طرف مقابل افزایش معنی داری نشان داد که بیانگر مقاومت عروق دیستال بود. اندکس مقاومت (RI) در شریان مغزی میانی همان طرف و طرف مقابل تفاوت معنی داری نداشت و این اندکس ارتباطی با اندازه نهایی انفارکت نداشت.نتیجه گیری و توصیه ها: انفارکت های ایسکمیک شریان مغزی میانی باعث کاهش MFV و PSV در شریان مغزی میانی همان طرف و افزایش MFV و PSV در شریان مغزی قدامی همان طرف می شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  قره گوزلی، کوروش، منطقی، فرهاد، و محمدزاده، مسعود. (1382). بررسی تغییرات جریان خون مغزی در سکته های ایسکمیک شریان مغزی میانی به روش داپلر ترانس کرانیال. پژوهش در پزشکی، 27(4)، 273-277. SID. https://sid.ir/paper/41959/fa

  Vancouver: کپی

  قره گوزلی کوروش، منطقی فرهاد، محمدزاده مسعود. بررسی تغییرات جریان خون مغزی در سکته های ایسکمیک شریان مغزی میانی به روش داپلر ترانس کرانیال. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(4):273-277. Available from: https://sid.ir/paper/41959/fa

  IEEE: کپی

  کوروش قره گوزلی، فرهاد منطقی، و مسعود محمدزاده، “بررسی تغییرات جریان خون مغزی در سکته های ایسکمیک شریان مغزی میانی به روش داپلر ترانس کرانیال،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 4، pp. 273–277، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41959/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی