مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,609

دانلود:

237

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی مصرف سیگار در یک منطقه شهری تهران، سال 1380؛ مطالعه قند و لیپید تهران

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 52

چکیده

 سابقه و هدف: استعمال دخانیات یکی از مهمترین عوامل خطرساز بیماریهای غیرواگیر در ایران بشمار می رود که نسبتا اطلاعات محدودی در سطح جامعه در این زمینه در دسترس می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع و توزیع سیگار کشیدن در بالغین جامعه شهری تهران طراحی شده است.مواد و روشها: در این مطالعه کلیه افراد 15 ساله و بالاتر شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران (11801 نفر), شامل 5023 مرد و 6778 زن مورد بررسی قرار گرفتند. برای کلیه افراد شرکت کننده پرسشنامه ای شامل وضعیت مصرف سیگار و مشخصات فردی با روش مصاحبه فردی تکمیل گردید.یافته ها: به طور کلی 10.6% بالغین مورد مطالعه سیگاری روزانه بودند (22% مردان و 2.1% زنان) که 8% این افراد (9% مردان و 1.7% زنان) بیست نخ سیگار یا بیشتر می کشیدند. 1.5% افراد سیگاری تفننی, 6.1% سیگاری ترک کرده و 81.8% غیر سیگاری بودند (63.2% مردان و 95.6% زنان). شیوع مصرف سیگار در افراد 15 سال و بالاتر در هر دو جنس با افزایش سن افزایش یافته بود, به اوج خود در گروه سنی 44-35 سال رسید و پس از آن سیر نزولی پیدا کرد. بررسی وضعیت مصرف سیگار و سطح سواد نشان داد در بین افراد با سواد 1364 نفر (12.6%) و در بین افراد بی سواد 61 نفر (6.0%) سیگاری به صورت روزانه و تفننی وجود داشت(P<0.001) .نتیجه گیری و توصیه ها: شیوع نسبتا بالای سیگار کشیدن, بخصوص در مردان, می تواند در آینده به عنوان عامل خطری برای اپیدمی بیماریهای مرتبط با سیگار در این جامعه محسوب گردد. اجرای برنامه های مداخله ای مناسب به منظور پایین آوردن مصرف سیگار ضروری به نظر می رسد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

امامی، حبیب، حبیبیان، سونیا، صالحی، پیام، و عزیزی، فریدون. (1382). الگوی مصرف سیگار در یک منطقه شهری تهران, سال 1380؛ مطالعه قند و لیپید تهران. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 47-52. SID. https://sid.ir/paper/41955/fa

Vancouver: کپی

امامی حبیب، حبیبیان سونیا، صالحی پیام، عزیزی فریدون. الگوی مصرف سیگار در یک منطقه شهری تهران, سال 1380؛ مطالعه قند و لیپید تهران. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):47-52. Available from: https://sid.ir/paper/41955/fa

IEEE: کپی

حبیب امامی، سونیا حبیبیان، پیام صالحی، و فریدون عزیزی، “الگوی مصرف سیگار در یک منطقه شهری تهران, سال 1380؛ مطالعه قند و لیپید تهران،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 47–52، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41955/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی