مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,687

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر و عوارض داروهای ضد انگلی در بالغین مبتلا به ژیاردیالامبلیا

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 66

چکیده

 سابقه و هدف: ژیاردیالامبلیا یکی از انگلهای شایع دستگاه گوارش است که موجب مشکلات مختلف فردی و اجتماعی می گردد. با توجه به طیف وسیع اثر و عوارض دارویی مترونیدازول, فورازولیدون و پارامومایسین, این مطالعه به منظور مقایسه اثر و عوارض داروهای فوق در افراد بالغ مبتلا به ژیاردیا در شهر کاشان در سال 80-1379 صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه 210 فرد بالغ مبتلا به ژیاردیا در گروههای سنی 45-15 سال و در سه گروه 70 نفری که از نظر سن, جنس و تحصیلات مشابه بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران یک و چهار هفته پس از درمان با مترونیدازول, فورازولیدون و پارامومایسین از نظر ژیاردیا بررسی و خصوصیات دموگرافیک, علایم بالینی ,اثر و عوارض دارویی در آنان مورد بررسی و با آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از 210 فرد مبتلا به ژیاردیا 53.3 % در مناطق شهری زندگی می کردند. 48.6% مذکر و 51.4% مونث بودند. بیشترین میزان آلودگی در افراد بی سواد با 46.7% و کمترین آن در افراد تحصیل کرده با میزان 6.7% مشاهده شد. بیشترین علامت بالینی اسهال با شیوع 89.5% و کمترین آن تب (6.2%) بود. چهار هفته پس از درمان میزان اثر مترونیدازول, فورازولیدون و پارامومایسین به ترتیب 90و 81.4 و 64.3 درصد بود. بیشترین عارضه جانبی متعاقب مصرف داروی مترونیدازول طعم فلزی (17.2%) و کمترین آن التهاب مخاط دهان (4.3%) بود. در مورد فورازولیدون بیشترین عارضه جانبی ادرار تیره ( 18.6%) و کمترین آن راش پوستی (7.3%) و در مورد پارامومایسین بیشترین عارضه دل پیچه (12.8%) و کمترین آن بی قراری (1.4%) تعیین گردید. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به اثرات درمانی متفاوت و عوارض داروهای ضد ژیاردیا در نقاط مختلف کشور توصیه می شود تحقیقات بیشتری در گروههای مختلف سنی صورت گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  طالاری، صفرعلی، افضلی، حسن، و خلیفه سلطانی، سیداحمد. (1382). بررسی اثر و عوارض داروهای ضد انگلی در بالغین مبتلا به ژیاردیالامبلیا. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 63-66. SID. https://sid.ir/paper/41946/fa

  Vancouver: کپی

  طالاری صفرعلی، افضلی حسن، خلیفه سلطانی سیداحمد. بررسی اثر و عوارض داروهای ضد انگلی در بالغین مبتلا به ژیاردیالامبلیا. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):63-66. Available from: https://sid.ir/paper/41946/fa

  IEEE: کپی

  صفرعلی طالاری، حسن افضلی، و سیداحمد خلیفه سلطانی، “بررسی اثر و عوارض داروهای ضد انگلی در بالغین مبتلا به ژیاردیالامبلیا،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 63–66، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41946/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی