مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,218

دانلود:

311

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و پاسخ به درمان بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیمارستان آیت اله طالقانی

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 56

چکیده

 سابقه و هدف: هپاتیت اتوایمیون یک بیماری مزمن کبدی است که اگر زود تشخیص داده نشود و صحیح درمان نگردد در اکثر موارد منجر به ایجاد سیروز, نارسایی کبدی و مرگ بیمار خواهد شد. در مورد تنوع علایم بالینی, نوع و نحوه پاسخ به درمان این بیماری در ایران اطلاعات جامعی وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه توصیفی که بر روی پرونده 31 بیمار مبتلا به هپاتیت اتوایمیون مراجعه کننده به بیمارستانهای آیت اله طالقانی و دی در شهر تهران انجام گرفته است, بررسی مواد فوق الذکر در نزد گروهی از بیماران ایرانی می باشد. مواد و روشها: پرونده های بیماران در دو بیمارستان فوق بین سالهای 1378-80 به روش گذشته نگر بررسی شد. بیماران بر اساس معیارهای بین المللی گروه هپاتیت اتوایمیون وارد مطالعه شدند. امتیاز بالای 15 به عنوان تشخیص قطعی در نظر گرفته شد. اطلاعات مورد نظر شامل اطلاعات دموگرافیک, شرح حال, معاینه فیزیکی, بررسی عملکرد کبد, الکتروفورز, تستهای سرولوژی, پاتولوژی, نوع و نحوه پاسخ به درمان جهت آنالیز آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بیماران مورد بررسی شامل 22 زن و 9 مرد با میانگین سنی (± انحراف معیار) 2±34 سال بودند. شایعترین علایم بالینی خستگی, زردی و اختلال قاعدگی (در خانمها) بود. از بین اتو آنتی بادیها ASMA در 54.8% و ANA در 38% موارد مثبت بود. بیوپسی کبد در 22 بیمار انجام شد که 6 نفر شواهد سیروز را در پاتولوژی نشان دادند. در بین بیماران غیر سیروزی, متوسط grade عدد 6.5 و متوسط stage عدد 3 بود. بیشترین رژیم درمانی مورد استفاده پردنیزولون بعلاوه ایموران بوده است. پاسخ درمانی بر اساس علایم بالینی, AST, گاماگلوبولین و فعالیت هیستولوژی در نظر گرفته شد. متوسط مدت زمان لازم برای بدست آوردن پاسخ کامل یک سال و محدوده آن بین 12 و 24 ماه متغیر بود. شروع پاسخ به درمان و مدت زمان ایجاد remission در بیماران سیروزی طولانیتر از بیماران هپاتیت اتوایمیون بدون سیروز بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به بررسیهای اپیدمیولوژیک دیگر به نظر می رسد بیماران مبتلا به این عارضه در کشور ما از نظر مشخصات سنی و جنسی, علایم بالینی و نحوه پاسخ به درمان مشابه سایر کشورها می باشند. از نظر معیارهای سرولوژی در کشور ما با سایر کشورها تفاوت قابل توجه وجود داشته است که به نظر می رسد مربوط به اشکالات تکنیکی آزمایشهای ما و عدم وجود کیتهای مورد نیاز است. کاهش موفقیت در درمان بیماران سیروزی نسبت به افراد بدون سیروز نقش تشخیص زودرس هپاتیت اتوایمیون را یادآوری می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقازاده، رحیم، فروتن، مژگان، و شهراز، سعید. (1382). بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و پاسخ به درمان بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیمارستان آیت اله طالقانی. پژوهش در پزشکی، 27(1)، 53-56. SID. https://sid.ir/paper/41945/fa

  Vancouver: کپی

  آقازاده رحیم، فروتن مژگان، شهراز سعید. بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و پاسخ به درمان بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیمارستان آیت اله طالقانی. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1382؛27(1):53-56. Available from: https://sid.ir/paper/41945/fa

  IEEE: کپی

  رحیم آقازاده، مژگان فروتن، و سعید شهراز، “بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و پاسخ به درمان بیماری هپاتیت اتوایمیون در بیمارستان آیت اله طالقانی،” پژوهش در پزشکی، vol. 27، no. 1، pp. 53–56، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41945/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی