video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,092

دانلود:

257

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گنج فقر (بررسی و تحلیل صوفیانه های خاقانی)

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 129

چکیده

 پیدایش شعر عرفانی فارسی تحولی بزرگ در تاریخ ادب پارسی و سیر تصوف اسلامی به شمار می رود چرا که در اینجا از یک سو مفاهیم و تعالیم عرفانی به زبان فارسی مجال بروز و ظهور بیشتری یافت و بخشی از مهمترین آثار عرفانی شعر فارسی پدید آمد و از سوی دیگر افق های تازه ای بر روی شاعران فارسی زبان گشوده شد و در بافت ها و مفاهیم عرفانی دستمایه این سخنوران گردید و مضامین بلند و متنوعی در شعر فارسی شکل گرفت. اما تدابیرپذیری شاعران پارسی گوی از این جریان فکری متفاوت بود, برخی از آنان شعر را به طور کامل برای بیان مفاهیم و دریافت های صوفیانه به کار بردند و آثار محض عرفانی پدید آوردند و عده ای دیگر به طرح اصطلاحات و مطالب عرفانی در کنار دیگر مضامین و مفاهیم پرداختند. گروه دوم در کاربرد این تعابیر انگیزه و هدف واحدی نداشتند. بعضی تنها از آن جهت از این اصطلاحات و تعبیرات در شعر خود استفاده می کردند که این کار در میان سخنوران پارسی رواج یافته بود و عده دیگر از روی علاقه و اعتقاد به تصوف به این کار روی آورده بودند. این بخش از اشعار فارسی که می توان آنها را صوفیانه خواند, اهمیت زیادی دارد و باید در کنار آثار محض عرفانی مورد توجه, بررسی و تحلیل قرار گیرد. یکی از شاعرانی که صوفیانه های زیادی سروده و علاقه و توجه خاصی به مفاهیم و تعابیر عرفانی نشان داده خاقانی است. در این تحقیق اشعار این شاعر برای پاسخ به دو پرسش زیر بررسی شده است 1- طرح مباحث عرفانی در اشعار خاقانی تا چه حد اصیل و واقعی است؟ -2 صوفیانه های خاقانی چه سمت و سویی دارد و بیشتر در چه موضوعات عرفانی متمرکز است؟

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرباقری فرد، سیدعلی اصغر. (1382). گنج فقر (بررسی و تحلیل صوفیانه های خاقانی). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، 11(43-42)، 109-129. SID. https://sid.ir/paper/419030/fa

  Vancouver: کپی

  میرباقری فرد سیدعلی اصغر. گنج فقر (بررسی و تحلیل صوفیانه های خاقانی). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)[Internet]. 1382؛11(43-42):109-129. Available from: https://sid.ir/paper/419030/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی اصغر میرباقری فرد، “گنج فقر (بررسی و تحلیل صوفیانه های خاقانی)،” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، vol. 11، no. 43-42، pp. 109–129، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/419030/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی