video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,611

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان افت هموگلوبین در اعمال جراحی زنان و زایمان آیا اندازه گیری روتین آن روز بعد از عمل ضروری است؟

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 46

چکیده

 جهت آگاهی از آنمی حاد اندازه گیری هموگلوبین روز بعد از اعمال جراحی زنان و مامایی جز مراقبتهای روتین بعد از عمل محسوب می شود ولی واقعا چنین خطری چقدر وجود دارد مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات هموگلوبین در بعد از عمل و رابطه آن با اقدامات بالینی لازم انجام شد.تحقیق بروش مقایسه قبل و بعد بر روی زنان فاقد آنمی. خونریزی داخل شکمی , بیماری زمینه ای و خونریزی حاد واژینال که تحت اعمال جراحی رحم برداری, سزارین, توده های آدنکس, ترمیم سیستوسل و رکتوسل, بستن لوله های رحمی و کورتاژ سقط ناقص قرار گرفتند انجام گردید. میزان هموگلوبین قبل از عمل, روز بعد از عمل و موقع ترخیص بعلاوه موارد نیاز به بازکردن مجدد عمل, تزریق خون بعد از عمل و تجویز آهن در موقع ترخیص مشخص گردید.در 671 بیمار مورد مطالعه افت متوسط هموگلوبین 2/1 گرم در 100 میلی لیتر بود. کاهش بیش از 2 واحد در 7/19 درصد و بیش از 3 واحد در 2/3 درصد افراد مشاهده شد. متوسط افت هموگلوبین بیشترین مقدار را در هیسترکتومی از واژن نشان داد. خونریزی از محل عمل در یک بیمار و تزریق خون بعد از عمل در دو بیمار لازم شد که میزان هموگلوبین در هیچکدام از این اقدامات تعیین کننده اصلی نبود. نیاز به تجویز آهن در 6/10 درصد از افراد با افت هموگلوبین بیش از 2 واحد و 73 درصد افراد با افت هموگلوبین بیش از 3 واحد وجود داشت.نتایج بدست آمده نشان داد اندازه گیری هموگلوبین بطور روتین در روز بعد از اعمال جراحی زنان و زایمان در افراد فاقد بیماری زمینه ای و در غیاب خونریزی حین عمل ضروری نیست ولی ارزیابی آن در موقع ترخیص قابل توصیه می باشد .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصوحی، جعفر، و فلک افلاکی، بهرخ. (1382). میزان افت هموگلوبین در اعمال جراحی زنان و زایمان آیا اندازه گیری روتین آن روز بعد از عمل ضروری است؟. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، 10(4 (مسلسل 30))، 43-46. SID. https://sid.ir/paper/418835/fa

  Vancouver: کپی

  نصوحی جعفر، فلک افلاکی بهرخ. میزان افت هموگلوبین در اعمال جراحی زنان و زایمان آیا اندازه گیری روتین آن روز بعد از عمل ضروری است؟. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)[Internet]. 1382؛10(4 (مسلسل 30)):43-46. Available from: https://sid.ir/paper/418835/fa

  IEEE: کپی

  جعفر نصوحی، و بهرخ فلک افلاکی، “میزان افت هموگلوبین در اعمال جراحی زنان و زایمان آیا اندازه گیری روتین آن روز بعد از عمل ضروری است؟،” مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان)، vol. 10، no. 4 (مسلسل 30)، pp. 43–46، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418835/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی