مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,061

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در 6 ماهه اول سال 1382

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 85

چکیده

 سابقه و هدف: مسمومیت حاد یکی از مشکلات عمده بهداشت روان در سرتاسر جهان می باشد. این معضل بهداشتی از علل شناخته شده مرگ و میر در نوجوانان است. این مطالعه بمنظور تعیین الگوی مسمومیت حاد در نوجوانان مراجعه کننده به مرکز مسمومیت بیمارستان لقمان که تنها مرکز آموزشی این رشته در تهران است, طی نیمه اول سال 1382 انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تمام بیماران 18-12 ساله دچار مسمومیت مراجعه کننده به بیمارستان لقمان طی 6 ماهه اول سال 1382 وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران در فرم اطلاعاتی مخصوص ثبت گردید. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت و 05/0=a سطح معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: از میان 12548 بیمار دچار مسمومیت مراجعه کننده به این مرکز, 2485 نفر (8/19%) را نوجوانان 18-12 سال تشکیل می دادند. غالب بیماران (1674 نفر, 4/67%) بستری نگردیدند. اکثریت مسمومیتها در نوجوانان سنین 18-17 سال اتفاق افتاده بود. میانگین سنی 3/1±7/16 سال بود. اکثریت بیماران, مونث (1529 نفر, 5/61%), مجرد (2254 نفر, 7/90%) و دانش آموز مقطع دبیرستان (1258 نفر, 6/50%) بودند که بطریق خوراکی (2392مورد,3/96%) در اقدامی عمدی و خودآزارانه (2038 مورد,82%) در منازل (2223 مورد, 5/89%) مسموم شده بودند. فراوانترین مواد استفاده شده در مسمومیت داروهای اعصاب و روان (1504مورد, 5/49%) بود. 324 نوجوان (13%) سابقه اقدام مشابه داشتند. 11 نفر (44/0%) از بیماران مورد مطالعه فوت کردند.نتیجه گیری: اکثر مسمومیتهای ایجاد شده در نوجوانان آگاهانه اتفاق افتاده بودند. دختران نوجوان در معرض خطر بیشتر مسمومیت عمدی قرار داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سرجمعی، سعیده، حسنیان مقدم، حسین، پژومند، عبدالکریم، و زارعی، محمدرضا. (1387). بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در 6 ماهه اول سال 1382. پژوهش در پزشکی، 32(1)، 81-85. SID. https://sid.ir/paper/41874/fa

  Vancouver: کپی

  سرجمعی سعیده، حسنیان مقدم حسین، پژومند عبدالکریم، زارعی محمدرضا. بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در 6 ماهه اول سال 1382. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1387؛32(1):81-85. Available from: https://sid.ir/paper/41874/fa

  IEEE: کپی

  سعیده سرجمعی، حسین حسنیان مقدم، عبدالکریم پژومند، و محمدرضا زارعی، “بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت در نوجوانان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در 6 ماهه اول سال 1382،” پژوهش در پزشکی، vol. 32، no. 1، pp. 81–85، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41874/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی