مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

621

دانلود:

87

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان موفقیت اولی پروبینگ در کودکان کمتر از 5 سال

صفحات

 صفحه شروع 34 | صفحه پایان 37

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع نسبتاً بالای انسداد مادرزادی مجرا اشکی - بینی و وجود تناقضاتی در مورد میزان موفقیت, زمان مناسب پروبینگ و حداکثر زمان پیگیری بعد از آن و به منظور تعیین میزان موفقیت پروبینگ, این مطالعه در کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به انسداد مادرزادی مجرای اشکی - بینی در بیمارستان متینی کاشان طی سالهای 80-1377 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد روی 56 بیمار (71 چشم) کمتر از 5 سال انجام گرفت. تمام بیماران زیر بیهوشی عمومی تحت عمل پروبینگ و شستشوی مجرای اشکی - بینی قرار گرفت و به مدت 6 ماه پیگیری شدند. برطرف شدن کامل اشک ریزش و ترشح از چشم به عنوان موفقیت پروبینگ محسوب گردید. نتایج با آزمون کای دو مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافته ها: میزان موفیت پروبینگ به طور کلی 78.6 درصد (81.6-66.7) در گروه های سنی مختلف بود. سن کودک با میزان موفقیت پروبینگ ارتباط آماری معنی داری داشت (P<0.05). در 3 ماه اول 91 درصد از کودکان پروبینگ شده بهبودی کامل داشتند. نتیجه گیری: میزان موفقیت بعد از اولین پروبینگ در انسداد مادرزادی مجرای اشکی - بینی در کودکان زیر 5 سال و به خصوص در کودکان 12-6 ماه بسیار بالاست. گرچه با افزایش سن کودک میزان موفقیت کاهش می یابد اما هنوز به عنوان اولین قدم جراحی در درمان این بیماران توصیه میشود پروبینگ مجدد حداقل باید تا سه ماه بعد از اولین پروبینگ به تعویق انداخته شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  آقادوست، داوود، و زارع جوشقانی، محمد. (1382). بررسی میزان موفقیت اولی پروبینگ در کودکان کمتر از 5 سال. فیض، 7(2 (پی در پی 26))، 34-37. SID. https://sid.ir/paper/418690/fa

  Vancouver: کپی

  آقادوست داوود، زارع جوشقانی محمد. بررسی میزان موفقیت اولی پروبینگ در کودکان کمتر از 5 سال. فیض[Internet]. 1382؛7(2 (پی در پی 26)):34-37. Available from: https://sid.ir/paper/418690/fa

  IEEE: کپی

  داوود آقادوست، و محمد زارع جوشقانی، “بررسی میزان موفقیت اولی پروبینگ در کودکان کمتر از 5 سال،” فیض، vol. 7، no. 2 (پی در پی 26)، pp. 34–37، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418690/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی