مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,608

دانلود:

866

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 153

چکیده

 سابقه و هدف: کیفیت خدمات بهداشتی درمانی میزان دستیابی به مطلوب ترین برآیندهای سلامتی است, به گونه ای که خدمات ارایه شده اثربخش, کارا و به صرفه باشد. از آنجایی که پرستاران بزرگ ترین گروه در میان کارکنان بهداشتی بوده و از دیدگاه قانونی و اخلاقی باید پاسخ گوی کیفیت مراقبت های پرستاری باشند, دیدگاه آنان در تعریف کیفیت خدمات بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه, تعریف و تبیین کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران است.روش بررسی: در این مطالعه کیفی داده های مورد نیاز در دو مرحله (ده مصاحبه انفرادی و پنج بحث متمرکز گروهی) جمع آوری شد. در مجموع 54 نفر از اعضای هیات علمی پرستاری شهر تهران, مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل با روش تحلیل محتوای پنهان انجام شد و در نهایت تعریفی از کیفیت مراقبت پرستاری بدست آمد.یافته ها: با توجه به تشابهات و تفاوت هایی که در تعریف کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه صاحب نظران و پرستاران بالینی وجود داشت, تعریف نهایی بصورت زیر بدست آمد: "ارایه خدمات ایمن و مطابق با استانداردهای پرستاری به مددجو به گونه ای که منجر به رضایت بیمار گردد".نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در تعریف کیفیت از دیدگاه پرستاران دو جنبه مهم "خدمات مطلوب و ایمن" و "رضایت مندی مددجو" مورد توجه است. علاوه بر آن, هر دو گروه شرکت کنندگان بر مشارکتی بودن ارایه خدمات و نقش عوامل سازمانی و مدیریتی را در ارایه خدمات پرستاری با کیفیت تاکید داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پازارگادی، مهرنوش، زاغری تفرشی، منصوره، و عابدسعیدی، ژیلا. (1386). کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی. پژوهش در پزشکی، 31(2)، 147-153. SID. https://sid.ir/paper/41854/fa

  Vancouver: کپی

  پازارگادی مهرنوش، زاغری تفرشی منصوره، عابدسعیدی ژیلا. کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی. پژوهش در پزشکی[Internet]. 1386؛31(2):147-153. Available from: https://sid.ir/paper/41854/fa

  IEEE: کپی

  مهرنوش پازارگادی، منصوره زاغری تفرشی، و ژیلا عابدسعیدی، “کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه کیفی،” پژوهش در پزشکی، vol. 31، no. 2، pp. 147–153، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/41854/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی